Sametingets språkpolitiska handlingsprogram – lämna dina synpunkter

Sametingets språknämnd har beslutat att förslaget till språkpolitiskt handlingsprogram ska ut på remiss till berörda föreningar, organisationer och institutioner. Sameföreningar, samiska organisationer, institutioner och enskilda kan nu lämna in synpunkter på programmet.

Utkastet återfinns på https://www.sametinget.se/95319.

Synpunkter ska skickas in via e-post, i word-format, senast söndag 6 december 2015 till: kansli[a]sametinget.se. Skriv diarienummer 8.2.1-2015-1397 i ämnesraden på e-postmeddelandet.