Samiskt språkprojekt söker projektledare

Burest!

”Såhkie har tillsammans med Álgguogåhtie beviljats medel för att genomföra ett umesamiskt språkprojekt – Viessuoje Mujttuo. Projektet syftar till att skapa ett digitalt umesamiskt läromedel genom att arbeta fram en ord- och fraslista tillsammans med umesamiska talare. Dessa kommer också att dokumenteras i videoform. Talare från hela språkområdet kommer att kontaktas för att erbjudas deltagande i projektet och en kontaktperson för projektet skall leda inspelningarna. Ordlistan skall utformas så att den blir stegvis mer avancerad och skall kunna utökas i framtiden. Videomaterialet sammanställs sedan på internetplattformen Memrise.

För att genomföra detta kommer en person att anställas på deltid för att arbeta med projektet. Är du intresserad av att vara denna person, eller känner någon som du tror kan vara det, ta del av bifogad intresseförfrågan eller mejla Såhkie på info@sahkie.se