Guorahallat: Udtja Lasse – 23 oktober

Konstnärliga korsförhör, en samtalsserie om relationen mellan Sverige och Sápmi, inför Giron Sámi Theáhter kommande produktion, baserad på händelser i maktens korridorer.

Tisdag 23 oktober 2018 kl. 15:00–16:00
Kulturhuset, Stadsteatern.

Medverkande:

Åsa Simma, teaterchef Giron Sámi Teáhter, om hur samtal och föreställning är delar i kulturens möjligheter att iscensätta historien och varför det är viktigt för samers identitet idag.

Lars-Anders Baer, jurist, samepolitisk nestor och tidigare ledamot i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk, om Lappkodicillen från 1751, att samiska rättigheter avgörs i domstol i stället för i politiken och Nordisk samekonvention, som kanske snart kan ratificeras.

Pia Sjögren, programledare och journalist sedan 30 år i Norrlands inland, Sápmi.

Samtalet är arrangerat tillsammans med Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen.

Udtja Lasse Norberg var den svenske UD-tjänstemannen som var med om förhandlingarna med Norge om Renbeteskonventionen. Han skrev boken Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure där han beskrev sina erfarenheter.

När man betänker titeln, Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure,  kommer man osökt att tänka på Dee Browns bok med titeln Begrav mitt hjärta vid Wounded Kneee, historien om de avgörande ögonblicken i Amerikas urfolks historia.

Diplomaten som fick sparken - nu blir det teater - Sameradion & SVT Sápmi | Sveriges Radio

Diplomaten som fick sparken – nu blir det teater – Sameradion & SVT Sápmi | Sveriges Radiohttps://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=6880697Förhandlingarna om ny renskötselkonvention mellan Sverige och Norge blir teater på Giron Sámi Teáhter.