Stenålderns jägare/samlare assimilerades av jordbrukare

Nya forskningsresultat visar på nya sätt att förstå stenåldersmänniskors demografiska historia. Analyser av genomet hos kvarlevor från elva skandinaviska stenåldersindivider visar att jägare/samlare upptogs och blandades med lokala jordbrukare och att de var färre än jordbrukarna.

Länk: http://svenskhistoria.se/default.aspx?newsid=4245