Jag får ingen e-post från Sameföreningen i Stockholm!

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.