Sameföreningen i Ŝthlm

Sameföreningens övergripande syfte är att verka i Stockholm med omnejd för att främja samiska intressen i kulturella, sociala och ekonomiska hänseenden samt att arbeta för att sprida kunskap och öka medvetenheten om samiska förhållanden. Sameföreningens målsättning är att främja samers kunskap och aktning för den samiska kulturens egenart och värde, samt att verka för att stärka den samiska identiteten och tillhörigheten. Sameföreningen ska bidra till att förbättra och underlätta sammanhållningen samer emellan. Välkommen till Sameföreningen i Stockholm!

Sameföreningen i Stockholm stöds med bidrag av
Sametingets kulturnämnd
Stockholms läns landstings kulturnämnd
Stockholms stad

 

Uppdaterades 06.04.2016