Samiska språkförvaltningsområden i Sverige

Samisk förskola, äldreomsorg och kultur i Stockholms stad och region

Förvaltningsområden för samiska språken i Sverige
Stockholms kommun är kommun nummer 24 att ingå i förvaltningsområde för samiska språken. Nu börjar förvaltningsområdena komma ut i den samiska glesbygden!
Kontakta samrådsgruppen
Var vänlig mata in din e-post så att vi kan kontakta dig.

Förvaltningsområde

Från den 1 februari 2019 har Stockholms stad upptagits i förvaltningsområdet för samiska språken och meänkäli. Sedan 2010 har staden varit förvaltningsområde för finska. När staden är förvaltningsområde innebär det också att Region Stockholm (f. d. Stockholms Läns Landsting) i vissa delar omfattas av att tillhandahålla de rättigheter som förvaltningsområde innebär enligt nationella minoritetsspråklagen. Den här sidan är tänkt att ge information om vad som händer i de samrådsmöten som Sameföreningen i Stockholms representanter blir kallade till av Stockholms stad och Region Stockholm. Vidare skall det finnas möjlighet att ställa frågor och ge samrådsarbetet inspel och inspiration.

Om bra information finns någon annanstans kommer vi att hänvisa dit. Ambitionen är att ge dig ingångspunkter i olika ämnen till det informationshav som redan finns. Framför allt skall vi redovisa resultat.

Samrådsgruppen

Som samisk organisation kontaktas Sameföreningen i Stockholm för samråd i olika frågor med Stockholms stads och regions politiker och förvaltningar. Det kommer också att bjudas in till öppna samråd där alla samer kan delta. I samrådsgruppen finns samer i olika åldrar, från fyra samiska språkregioner, alla med olika livs- och yrkeserfarenheter som passar in att möta regionens och stadens tjänstemän och politiker. Men, framför allt, samiska föräldrar som har fått kämpa för att få samisk språkundervisning till sina barn.

Samrådsgruppen: Mariana Wiik, Sara Leoni, Inge Frisk, Marja Thomasson Ek, Daniel Holst, Máret Baer, Eva Eastwood, Anita Jönsson, Peter Rodhe, Kristina Modée, Maria Tjäder och Mika Gherke.

Aktuellt från samrådsgruppen

Vi inkluderar också aktiviteter och initiativ som stad och region tar och stöder beträffande urfolket samer. 

Kursstart – Pärlbroderi

fre 25/10 2019 @ 17:30 - 21:30 - Kurs i pärlbroderi. Pärlbroderi är traditionell samisk slöjd. Slöjdresultaten används främst i barmkläden tillhörande kolt, på skinn, ex vis väskor och armband. I finska delen av Sápmi kan pärlbroderi förekomma på mössor. Fia Kaddik från Jokkmokk reser ned till Stockholm för att leda denna kurs under två veckoslut. Längre ned kan du läsa om vem [...]

Gïelecirkus – samisk språkcirkus 5 september

tor 5/9 2019 @ 10:00 - 15:00 - En dag med föreställning & workshop i Språkcirkusens värld med lek, breakdance, jonglering och ritt på käpprenar. Gïelecirkus – språkcirkus. Att närma sig ett språk på barnets villkor – kommunicera med hela kroppen. Med cirkus som tema och med hjälp av trollkarlen, clownen och akrobaten närmar vi oss våra samiska språk. Att vara nybörjare blir [...]

18 – 25? delta i språk- och kulturarbetet för samer i Stockholm!

Vi söker dig ungdom mellan 18 och och 25 som vill bidra till att förbättra möjligheterna för framtida generationers unga samer i Stockholm att förvärva sitt samiska språk och kultur. Vad var det som du saknade under din uppväxt, i

Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade 11.06.2018 om riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter Bakgrund Kommunerna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja utvecklingen av respektive kultur. Redan 1999 fattade riksdagen beslut om att

Lulesamiskt språkkafé

ons 4/9 2019 @ 18:00 - 21:00 - Nik kallar alla hugade lulesamer i Stockholm att delta i lulesamiskt språkkafé med inriktning på konversation (ingen grammatik, inga förkunskaper behövs). Det blir fyra träffar, en gång i månaden med start onsdagen 4 september. Övriga träffar blir onsdagarna 2 oktober, 6 november och 4 december, 2019. Anmäl ditt deltagande längst ned genom att skicka in [...]

Styrning

Överordnat är det minoritetsspråklagen som styr. Varje kommun landsting eller region antar styrdokument som riktlinjer eller åtgärdsplaner. De dokumenten talar om i vilka kommun- och regionförvaltningar som minoritetsspråklagen skall tillämpas i och vad som skall uppnås, exempelvis att samråd med de nationella minoriteterna skall hållas ett visst antal gånger per år och hur.

Region Stockholm och Stockholms stad är stora och har många förvaltningar med chefer som skall påverkas att göra rätt. Därför har ansvaret för att se till att förvaltningscheferna har rätt information för att planera och utforma arbetet i förvaltningarna lagts på speciella stabsenheter. I staden är det Stadslednings-kontoret under Kommunstyrelsen som har det ansvaret. I region Stockholm är det Regionstyrelsen som har ansvaret. 

Samråd med de nationella minoriteterna sker både på stabsnivå och förvaltningsnivå. Hur ofta samråden skall vara och vad de skall uppnå föreskrivs i riktlinjer,

I Stockholms stad sköts uppföljningsarbetet  av Stadsledningskontoret.

Kommunens eller regionens enhet för efterlevnad och eller interna revisorer följer upp att förvaltningarna efterlever vad som står i styrdokumenten.

På nationell nivå är det Sametinget tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län som följer upp de rapporter som respektive kommun är skyldiga att skicka in.

Styrdokument

Vad kan samråden påverka?

Styrdokumenten talar om hur ofta och med vilka kategorier av ledningsmänniskor som representanter de nationella minoriteterna skall  träffas. Ibland är samrådsmötena gemensamma för alla nationella minoriteter. I andra fall är det bara en minoritet som träffar ex vis en förvaltning. De förvaltningar som är aktuella i staden är f n utbildnings-. äldreomsorg och kulturförvaltningen. De förvaltningar som är aktuella i regionen är XXXX.