Samisk skola, äldreomsorg och kultur i Stockholms stad och region

Förvaltningsområden för samiska språken i Sverige
Stockholms kommun är kommun nummer 24 att ingå i förvaltningsområde för samiska språken. Nu börjar förvaltningsområdena komma ut i den samiska glesbygden!
Kontakta samrådsgruppen
Var vänlig mata in din e-post så att vi kan kontakta dig.

Styrdokument

Färdkarta för språk- och kulturförbättringar i samiska förvaltningsområden

Skuggrapporten är en färdkarta över vad man i samrådsarbetet i samiska förvaltningsområden bör trycka på. Sveriges språkarbete för och med nationella minoriteter enligt stadgan Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk övervakas av Europarådets granskande expertkommitté. Kommittén kräver in rapporter regelbundet från...
Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade 11.06.2018 om riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter Bakgrund Kommunerna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja utvecklingen av respektive kultur. Redan 1999 fattade riksdagen beslut om att ansluta till Europarådets...
Läs mer

Nyheter om samiskt förvaltningsområde

Flaggceremoni vid Stadshuset för Samiska Nationaldagen, 6 feb

Program 08.00 Ragnars Skafferi öppnar; frukost & toalett (nordöstra hörnet av borggården) 08.45 Samling 09.00 Flagguppsättning under framförande av jojk av Astrid Tuorda, presentation av evenemanget, nationalsång, tal och diktläsning. ca 09.30 Samkväm med kaffe i Ragnars Skafferi, tillfälle till samtal med medlemmar ur...
Läs mer

Samisk nationaldag 6 feb – hållbarhet

Samiska nationaldagens kvällsprogram uppmärksammar aktuell hållbarhet i Sápmi med erfarenheter från världsarvet Laponias och Jokkmokkstraktens skogar, fjäll, vatten och människor. Helt enkelt - hur står det till med Laponia och dess omgivningar? Kvällen inleds 17.30 med mingel och tilltugg från Renprodukter...
Läs mer

Samtal om stärkta bibliotek på Stadsbiblioteket, 12 feb

Maria Olsson Eklund på Stockholms stadsbibliotek bjuder in till ett möte för att diskutera ett projekt som Stockholms stadsbibliotek kommer driva under 2020 och som syftar till att stärka biblioteken i Stockholms stad att arbeta strukturerat och kunnigt med att...
Läs mer

Remiss av Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler

Sameföreningen har möjlighet att yttra sig över en motion om om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler som V har lagt till Stockholms stads kommunfullmäktige. Styrelsen beslutade under hösten att en medlem skulle rekryteras för att formulera...
Läs mer

Läget för förskola på samiska

Det här är läget för förskola på samiska i Stockholms stad. Surfa till nedanstående länkar: Förskola på nationella minoritetsspråk - Stockholms stadhttps://forskola.stockholm/sok-plats-pa-forskolan/forskola-pa-finska/Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Därför har du rätt till plats i förskola där hela...
Läs mer

När kommer samiskt äldreboende?

Det är väl den fråga som äldre, blivande äldre och anhöriga i Stockholms stad har på tungan. Det som pågår nu, hösten 2019, är kartläggningsarbete av personalens språkkompetenser för att se möjligheter till nyttiggörande och utveckling av dem. Kom och...
Läs mer