Samisk skola, äldreomsorg och kultur i Stockholms stad och region

Förvaltningsområden för samiska språken i Sverige
Stockholms kommun är kommun nummer 24 att ingå i förvaltningsområde för samiska språken. Nu börjar förvaltningsområdena komma ut i den samiska glesbygden!
Var vänlig mata in din e-post så att vi kan kontakta dig.