Stockholms stad i samiska förvaltningsområdet – 2019 och 2020

Pexels / Pixabay

Vad som har kommit ut som synliga result av stadens tillämpning av nationella minoritetslagens möjlighet att ingå i samiska förvaltningsområdet har ännu inte varit revolutionerande.

Synliga resultat är:

  • Särskilt stöd till språk- och kulturverksamhet riktad till samer enbart.
  • Stöd för att genomföra samiska träffar för äldre och daglediga (beslutades i december 2020. Projektet påbörjas när COVID-situationen så medger.
  • Kulturskolan finansierade en identitsbyggande aktivitet för samiska unga 2020.

Vad händer med

  • samiskspråkig förskola?
  • samiskt älderboende?

Läs mer i samiska samrådsgruppens rapport om vad som uppnåtts i samiska förvaltningsområdet beträffande Stockholms stad.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Covid-19 riskbedömningar

Inför evenemangssäsongen hösten 2020 har styrelsen genomfört Covid-19 riskbedömningar och föreskrivit åtgärder för att möta riskerna. Folkhälsomyndighetens anvisningar har följts. Resultatet är ett antal åtgärder som mötesledarna måste implementera. För att detta skall lyckas är det också viktigt att deltagarna följer instruktioner från mötesledarna och är orienterade om åtgärderna som skall vidtas.

Allmänt

Åtgärderna som är aktuella är nog kända av de flesta. Vi vill peka på följande:
– personer över 70 år skall enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation inte komma, använd online mötemöjlighet när sådan finns.
– föreningen kommer inte att servera fika eller mat, tag med egen termos och fika.
– extra instruktioner om handhygien när man kommer till och lämnar möteslokalen, ex vis toalettbesök
– extra vädring varje timme

Möten som innehåller individuell instruktion eller demonstration
– ansiktsmask skall bäras av alla deltagare

Långvariga möten, mer än tre timmar, eller att möteslokalen används flera dagar i rad.
– daglig desinfektion av lokalen före möte
– ansiktsmask skall bäras av alla deltagare

Riskmiminering

Åtgärderna som skall vidtas kan inte ta bort all risk, men kan minimera riskerna rejält. Ditt samarbete att följa åtgärderna är viktigt. Till sist har du och också ett personligt ansvar för att bedöma om du skall komma eller inte, särskilt i händelse att du skulle ha några symptom.

Riskbedömningar

Se nedan lista av dokument som kan läsas direkt eller laddas ned för läsning (beroende på dina inställningari webbläsaren.).

Om projektet Hur mår samer bosatta i Stockholm?

Sameföreningen i Stockholms samrådsgrupp för samiska förvaltningsområdet där Region Stockholm ingår har varit engagerad i att assistera för att ta fram metoden för denna kunskapsinsamling Hur mår samer i Stockholm. Syftet med engagemanget har varit att leda projektet i en riktning som är relevant för Samer i Stockholm och hela samiska folket. Ett annat nyligen genomfört projekt har varit regionalt utfört i Jämtland Härjedalen. Se länk i rutan nedan. Kunskapen om samers hälsa och vårdbehov utanför samiska kärnområdet är låg.

 

Hälso- och sjukvård – Region Jämtland Härjedalen

Hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån det, och i samråd med samiska representanter, arbetar Region Jämtland Härjedalen för att förbättra tillgängligheten och bemötandet av samiska… Observera denna länk i högra marginalen.Resultat av webbenkät om erfarenheter och behov i vården

Ett ytterligare syfte med engagemanget har varit att de samer som lämnar uppgifter till projektet skall känna sig trygga med att det är relevanta frågor, att resultatet kommer samiska folket till nytta samt att anonymitet garanteras. Därför har Eva Eastwood engagerats som forskningsassistent för att kunna stötta samers frågor om projektet på bästa möjliga sätt.

Samrådsgruppen och Region Stockholms Transkulturellt centrum har arbetat med riktlinjer och verktyg som Urfolkskonventionen, Agenda 2030 godkänd av FNs urfolksråd, Sametingets forskningsriktlnjer, Svenska Samers Riksförbunds riktlinjer samt kontakter med Kunskapsnätverk för samisk hälsa.

Involverade i detta arbete från sameföreningens håll har varit:
– Peter Rodhe, suppleant i styrelsen, medlem i samrådsgruppen, fd ordförande i Same Åtnam, varit samisk sakkunnig i liknande projekt
– Mariana Wiik, fd ordförande för Sameföreningen i Stockholm, medlem i samrådsgruppen,
– Eva Eastwood, fd ledamot/kassör i styrelsen, medlem i samrådsgruppen, arbetar som kiropraktor
– Kristina Modée, fd ledamot i styrelsen, fd medlem i samrådsgruppen, fd allmänläkare (deltog i det inledande arbetet)

Hur mår samer bosatta i Stockholm?

Hur ser samer i Region Stockholm på hälsa och välfärd, särskilt psykisk hälsa? Vad har de för erfarenheter av hälso- och sjukvård? Har de några önskemål om hur vården ska utvecklas?

https://www.transkulturelltcentrum.se/aktuellt/hur-mar-samer-bosatta-i-stockholm/

Samefolket som E-tidning

Samefolket är från 1 juli också en e-tidning. Det firar Samefolket med gratis läsning av e-tidningen i ett halvår. E-tidningen fungerar också som taltidning.

E-tidning - Samefolket

E-tidning – Samefolket

Ladda ned appen från App Store eller Google Play Läs Samefolket var du än är! Från 1 juli 2020 finns Samefolket som e-tidning. Det firar vi genom att ge alla gratis läsning på webben året ut. Förutom det senaste numret kan du läsa alla tidningar tre år tillbaka. Som prenumerant betalar du inget extra för […]


Som taltidning. (NB. enbart på svenska!)

 

Dubbning av TV:s julkalender till nordsamiska

Dubbningsstudion Eurotroll söker personer med kunskaper i nordsamiska.

Eurotroll har fått i uppdrag av SVT att dubba julkalendern Selmas Saga till nordsamiska och undrar om vi i Sameföreningens kanaler har någon möjlighet att hjälpa Eurotroll med rollsättningen.

Eurotroll har castat många av rollerna redan men har svårt att hitta skådespelare till de äldre rollerna, kvinnor och män 50-80 år och uppåt (de kan vara yngre men låta ungefär i den åldern). Ingen tidigare skådespelarerfarenhet krävs men är såklart en stor fördel 😊

Tipsa Ester i Eurotroll om du har något namn du tror kan passa. Det skulle hjälpa Eurotroll enormt 😊

Eurotroll kommer att spela in i sin studio i Stockholm under augusti och står självklart för eventuella rese- och boendekostnader.

Arvodet följer SVT:s avtal med teaterförbundet och ligger på
Faktura: 1364 kr/h
Lön: 1038 kr/h

Kontakta
Ester Sjögren

HEAD OF BOOKING | SCRIPT ADMINISTRATION | EUROTROLL AB

T: +46(0)8 33 44 33 | ester@eurotroll.se Narvavägen 7, S-114 60 Stockholm, Sweden

Dubbning: nordsamer, yngre och personer mitt i livet, sökes för dubbning

Via Giron Sami Teáhter har vi fått en förfrågan från ett Stockholmsföretag som arbetar med dubbning att sprida information om dubbningsuppdrag beträffande nordsamiska.

Sökes: 4 barn mellan 10-14 år (2 flickor 2 pojkar) sökes. Det söks också 50-70 åringar, som är mitt i livet.

Vad dubbningsuppdraget avser är förstås en hemlighet tills produktionen lanseras.

Kontakta
Oskar Svensson

HEAD OF TECHNICAL OFFICE | PARTNER | EUROTROLL AB

T: +46(0)8 33 44 33 | M: +46(0)70 311 30 40 | oskar@eurotroll.se | http://www.eurotroll.se
Narvavägen 7, S-114 60 Stockholm, Sweden

När kommer samiskt äldreboende?

MabelAmber / Pixabay

Här är nyheter om äldreomsorgen i Stockholms stad från samrådsgruppen för samiska förvaltningsområdet. Det händer naturligtvis mycket annat också som ännu inte syns utåt. Det är det här nedan som har som har hänt eller är på gång. Kom och diskutera på medlemsmötet söndagen 10 november eller kom till stadens informationsmöte den 20 november.

När kommer samiskt äldreboende?

Det är väl den fråga som äldre, blivande äldre och anhöriga i Stockholms stad har på tungan. Det som pågår nu, hösten 2019, är kartläggningsarbete av personalens språkkompetenser för att se möjligheter till nyttiggörande och utveckling av dem. Vidare pågår en bedömning av hur stor efterfrågan av äldretjänster på samiska kan vara i Stockholms stad.

Information:

Nu finns informationsbroschyren om stadens äldreomsorg översatta till syd, lule- och nordsamiska. En äldreträff med information och underhållning hölls i Serafens äldreboende 31 oktober. Där fanns broschyrerna tillgängliga. De kommer också att finnas tillgängliga i sameföreningens lokal.

Väntjänst eller besökstjänst

Äldreförvaltningen har lämnat ett erbjudande till samerna i staden att få stöd att starta verksamhet som hjälper till att förhindra ensamhet och isolering bland äldre. Sådan verksamhet utförs redan av exempelvis pensionärsföreningar och Röda Korset-avdelningar. Sverigefinnarna har en sådan tjänst som drivs genom en särskild förening. Se längre ned för information om hur den ser ut.

Finns det intresse bland våra medlemmar att starta en sådan verksamhet? Starta särskild förening? Starta sektion inom Sameföreningen i Stockholm?

Regelbundna äldreträffar

Äldreförvaltningen har lämnat ett erbjudande till samerna i staden att samarbeta med äldreförvaltningen om regelbundna träffar med samiskt tema, språk och kultur. Hur det skulle kunna se ut, var och i vems regi är frågor vi behöver diskutera vidare på ett bredare sätt med alla äldre, även blivande äldre.

Om du skulle vara intresserad av att jobba med den här frågan. Skicka in din intresseanmälan i formuläret här:

[wpforms id=”109483″ title=”true” description=”false”]

Information om väntjänsten

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Attachments