Orienteringskurs i samisk arkeologi öppnar anmälan 15 december 2021

Om kursen

Kursledare är Markus Fjellström som är arkeolog vid Oulu och Stockholms universitet. Han har även en koppling till Silvermuseet i Arjeplog där han också kommer ifrån. Tillsammans med mina kollegor har han organiserat en orienteringskurs i samisk arkeologi vid Stockholms universitet som kommer att ges till våren. Det är första gången som den kommer att ges till våren. Det är då Markus som håller i kursen. Han har disputerat i laborativ arkeologi med inriktning mot samisk arkeologi och matkulturer i Sápmi. För ändamålet har även föreläsare bjudits in för att föreläsa om specifika ämnen/punkter/teman.

Kursen kommer att lyfta fram olika aspekter av ämnet.

Anmälan

Kursen öppnar för sen anmälan den 15 december 2021. Se längre ned för länk till sen anmälan.

Samisk arkeologi - Stockholms universitet

Samisk arkeologi – Stockholms universitetKursen behandlar möten bland människor i Sápmi från järnåldern till modern tid i Norge, Sverige, Finland och Ryssland utifrån det arkeologiska källmaterialet och skriftliga källor. Kursen berör frågor om samisk materiell kultur, etnicitet,…

Sen anmälan - Stockholms universitet

Sen anmälan – Stockholms universitet

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan. Har du redan sökt 12 alternativ, kan du söka ytterligare 8 efter urval 2 när det gäller höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till…

Stadsmuseets utställning Vems är du? – Vernissage 29 januari 2022

Stadsmuseets utställning om nationella minoriteter öppnar 29 januari. Sameföreningens styrelse och samrådsgrupp har varit engagerad i referensgruppen för utställningsprojektet. En av museets aktiviteter i projektet har varit samla in material i form av bilder och berättelser från respektive nationell minoritet och urfolket samer.

Sametinget har öppnat en dialog med regeringen om hur samiskt material på muséer skall förvaltas och tillgängliggöras för forskning. Frågan är ännu inte avgjord.

En av uppgifterna för referenspersonerna har varit att se till att de som lämnar material om sig själva och sin släkt, bilder och berättelser, får tydlig information av Stadsmuséet om att det insamlade materialet kan komma att användas för framtida forskning och att samiskt inflytande i linje med urfolksrätt över materialets användning är svag.

Läs mer om utställningen och dess tillhörande evenemang som föreläsningar genom att klicka på nedanstående länkar:

Vems är du? - Stadsmuseet

Vems är du? – Stadsmuseet

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är sedan år 2000 Sveriges nationella minoriteter. Samer är även Sveriges urfolk. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är minoritetsspråk.

Längst ned på sidan kan du bläddra bland programtips som hör samman med utställningen.  Den första och åttonde februari annordnas fördjupande föreläsningar,

Vernissage: Vems är du? - Stadsmuseet

Vernissage 29 januari: Vems är du? – StadsmuseetI utställningen visas nytagna fotografier av Naina Helén Jåma och Johan Stigholt. Utställningen ger historiska tillbakablickar men bygger på människors berättelser här och nu. Det är erfarenheter och minnen som rymmer samhörighet, tystnad och och upprymdhet.

Staden & Vi: Historisk fördjupning av Vems är du? - Stadsmuseet

Staden & Vi: Historisk fördjupning av Vems är du? – Stadsmuseet

I denna föreläsning får du en fördjupning av några av de historiska teman som utställningen tar upp. Med utgångspunkt från Stockholm som mångfaldens och maktens stad genom historien gör vi nedslag i några platser och händelser som speglar de…

SvDs debattartikel “Fel att låta samisk värdegrund styra forskningen”

SvD och VK publicerade en debattartikel under rubriken ”Sametingets strategi strider mot fri forskning” den 2021-04-03 (SvD) av Iréne Gustafson, extern ledamot i fakultetsnämnden, Humanistisk fakultet, Umeå universitet och Jonny Hjelm, professor i historia, Umeå universitet

Sameföreningen i Stockholm har yttrat sig om Sametingets Forskningsstrategi genom Peter Rodhe, ledamot av styrelsen. Den slutliga strategin har tagit hänsyn till flera av Sameföreningens påpekanden och förslag. Peter Rodhe har för SvDs debattredaktion påpekat flera sakfel i debattartikeln men redaktionen har inte publicerat hans artikel.

Debattredaktionens första svar var att den inväntar Sametinget att svara. Peter frågade då hur en statlig myndighet ska kunna svara på en debattartikel som inte innehåller några sakliga argument.

Ansträngningarna gav till resultat att redaktionen tog till sig att Sametingets forskningsstrategi inte handlar om att begränsa den akademiska friheten. Redaktionen ändrade rubriken till “Fel att låta samisk värdegrund styra forskningen”.

Nedan publicerar vi Peter Rodhes påpekanden och argumentationsanalys i sin helhet.

Bakgrundsinfo:
SvD debattartikel: https://www.svd.se/fel-lata-samisk-vardegrund-styra-forskningen (betalsida)
VK debattartikel i samma ämne: https://www.vk.se/2021-03-02/bergner-forskningens-frihet-maste-forsvaras-och-respekteras
Sametingets strategi: https://www.sametinget.se/156606
Remissvaren: https://www.sametinget.se/155949

Uppdaterad 2021-04-12 9:30

Loader Laddar…
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Ny stor studie om samers hälsa

Läs mer om studien om samers hälsa här i nedanstånde länkar. Delta i digitalt lunchseminarium om studien onsdagen 3 mars kl 12.00.

Ny stor studie tar helhetsgrepp på samers hälsa | Umeå universitet

Ny stor studie tar helhetsgrepp på samers hälsa | Umeå universitetI dagarna går en enkät ut till inte mindre än 10 000 samer i Sverige. Det är en undersökning av samers hälsa och livsvillkor som genomförs av forskare vid Umeå universitet på uppdrag av Sametinget. Studien blir den största i sitt slag i Sverige.

Samisk hälsa på lika villkor

Samisk hälsa på lika villkor

Läs om Sveriges största hälsoenkätstudie till samer

Om projektet Hur mår samer bosatta i Stockholm?

Sameföreningen i Stockholms samrådsgrupp för samiska förvaltningsområdet där Region Stockholm ingår har varit engagerad i att assistera för att ta fram metoden för denna kunskapsinsamling Hur mår samer i Stockholm. Syftet med engagemanget har varit att leda projektet i en riktning som är relevant för Samer i Stockholm och hela samiska folket. Ett annat nyligen genomfört projekt har varit regionalt utfört i Jämtland Härjedalen. Se länk i rutan nedan. Kunskapen om samers hälsa och vårdbehov utanför samiska kärnområdet är låg.

 

Hälso- och sjukvård – Region Jämtland Härjedalen

Hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån det, och i samråd med samiska representanter, arbetar Region Jämtland Härjedalen för att förbättra tillgängligheten och bemötandet av samiska… Observera denna länk i högra marginalen.Resultat av webbenkät om erfarenheter och behov i vården

Ett ytterligare syfte med engagemanget har varit att de samer som lämnar uppgifter till projektet skall känna sig trygga med att det är relevanta frågor, att resultatet kommer samiska folket till nytta samt att anonymitet garanteras. Därför har Eva Eastwood engagerats som forskningsassistent för att kunna stötta samers frågor om projektet på bästa möjliga sätt.

Samrådsgruppen och Region Stockholms Transkulturellt centrum har arbetat med riktlinjer och verktyg som Urfolkskonventionen, Agenda 2030 godkänd av FNs urfolksråd, Sametingets forskningsriktlnjer, Svenska Samers Riksförbunds riktlinjer samt kontakter med Kunskapsnätverk för samisk hälsa.

Involverade i detta arbete från sameföreningens håll har varit:
– Peter Rodhe, suppleant i styrelsen, medlem i samrådsgruppen, fd ordförande i Same Åtnam, varit samisk sakkunnig i liknande projekt
– Mariana Wiik, fd ordförande för Sameföreningen i Stockholm, medlem i samrådsgruppen,
– Eva Eastwood, fd ledamot/kassör i styrelsen, medlem i samrådsgruppen, arbetar som kiropraktor
– Kristina Modée, fd ledamot i styrelsen, fd medlem i samrådsgruppen, fd allmänläkare (deltog i det inledande arbetet)

Hur mår samer bosatta i Stockholm?

Hur ser samer i Region Stockholm på hälsa och välfärd, särskilt psykisk hälsa? Vad har de för erfarenheter av hälso- och sjukvård? Har de några önskemål om hur vården ska utvecklas?

https://www.transkulturelltcentrum.se/aktuellt/hur-mar-samer-bosatta-i-stockholm/

Har vattenkraften påverkat dig under ditt liv?

Säg din mening även om du nu inte bor i något påtagligt påverkat område. Du eller din familj har kanske direkt eller indirekt blivit påverkat av vattenkraftsutbyggnad.

Stockholm Environment Institute (SEI) genomför en enkätundersökning om hur vattenkraft, inklusive förvaltningen av vattenresurser, har påverkat och fortfarande påverkar Sápmi. Målet är att undersöka hur samer ser på statens politik och hur samiska rättigheter kan tillgodoses på ett bättre sätt.

Enkäten har utvecklats och genomförs med stöd från en referensgrupp bestående av samiska experter, bland annat från Sámediggi (Sametinget), Sámirađđi (Samerådet) och Sámiid Riikkasearvi (Svenska Samernas Riksförbund).

Enkäten riktar sig till den samiska befolkningen i Sverige och är anonym. Den består av 23 frågor och det tar ca 10 minuter att besvara den.
För att säkerställa kvalitén i undersökningen måste en unik länk till enkäten (som är webbaserad) skickas direkt med mejl till varje enskild person som vi hoppas ska svara. Sameföreningen kommer att skicka ut detta mejl till dig baserat på mejladress i vårt medlemsregister. Ingen information kommer att förmedlas till SEI.

En rapport med resultaten kommer att göras tillgänglig på SEI:s hemsida och kommuniceras tillsammans med de samiska organisationer som ingår i referensgruppen.

För frågor kring enkäten, vänligen kontakta katarina.inga@sei.org eller 073-805 52 45.

Mer information:

Project: EnTruGo | Stockholm Environment Institute

Project: EnTruGo | Stockholm Environment Institute

Enhancing Trust in Government for Effective Water Governance (EnTruGo) explores social relations between actors involved in water governance.

Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Far North Europe

Ny bok på engelska. Ett initiativ värt att stödja. Kunskap om den samiska kampen utanför Norden är en viktig hävstång.

Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Europe’s Far North

Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Europe’s Far North

Liberating Sápmi is a stunning journey through Sápmi and includes in-depth interviews with Sámi artists, activists, and scholars boldly standing up for the rights of their people. In this beautifully illustrated work,…

På denna länk kan du köpa boken. Finns även en e-bokversion.

Samepolitikens gränser – delta i forskningsprojekt

mohamed_hassan / Pixabay

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet är nu med i ett  forskningsprojekt som heter Samepolitikens gränser: Innanför- och utanförpositioner i samiskt samhällsbyggande. Projektet är en fortsättning på den väljarundersökning som Ragnhild Nilsson och Ulf Mörkenstam gjorde inför valet 2017 och som blev en bok om Sametinget. Projektet är ett samarbete mellan svenska och norska forskare från Samisk högskola i Kautokeino, från universiteten i Tromsö och Oslo på norsk sida, och från universiteten i Stockholm och Göteborg i Sverige. Projektet finansieras av det norska forskningsrådet. Projektet sin utgångspunkt i det faktum att urfolks rättigheter har fått ett allt starkare erkännande internationellt under de senaste tjugo åren, inte minst tydligt i FN:s Deklaration om urfolkens rättigheter från 2007. De nordiska länderna uppvisar en samstämmighet i hur samernas rättighetskrav har bemötts: ett folkvalt Sameting har etablerats, som skall fungera som representativt organ för det samiska folket. Sametingens ställning och funktion i det samiska samhället är dock i många delar outforskad och kanske särskilt så i Sverige. Det övergripande syftet med projektet är därför att analysera och jämföra sametingens position och funktion i det samiska samhället i Sverige och Norge.

Vi är i den här delen av projektet intresserade av hur samer upplever sin anknytning till det samiska samhället och det samiska politiska systemet. Vi kommer att göra ca 20-30 intervjuer, som i stora drag om vad det innebär att vara same, hur man ser på Sametinget, Sametingets röstlängd och samiskt självbestämmande. Vi vill gärna intervjua samer som bor i Stockholmsområdet och undrar därför om det skulle vara möjligt för er inom Sameföreningen i Stockholm att skicka ut den här informationen till era medlemmar, så att de som är intresserade av att vara med kan kontakta oss?

För de som väljer att vara med är det viktigt att veta att:

1)     Deltagande är helt frivilligt, intervjun kommer att spelas in men du är helt fri att när du vill under intervjun avbryta din medverkan och du är även fri att kontakta mig efter intervjun för att meddela att du inte längre vill medverka. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter till en timme. Analysresultaten från intervjuerna kommer att ingå som underlag till en eller två vetenskapliga artiklar.

2)     Intervjuerna kommer att behandlas helt anonymt, det vill säga ditt namn kommer inte att förekomma någonstans. Detaljer om din person eller som kan avslöja din identitet kommer inte att presenteras i analysen. All rapportering från de här intervjuerna bygger på att det inte ska vara möjligt att identifiera enskilda personer. De enda som kommer få ta del av dina intervjusvar är den person som intervjuar samt forskarna Ragnhild Nilsson och Ulf Mörkenstam.

För de som vill vara med på en intervju eller har fler frågor kring forskningsprojektet eller andra etiska frågor är varmt välkomna att kontakta mig:

Hälsningar / Dearvvuoðaiguin / Regards

Ragnhild Nilsson

Statsvetenskapliga institutionen

Stockholms universitet

070-6734414

ragnhild.nilsson@statsvet.su.se

http://www.statsvet.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/doktorander/ragnhild-nilsson-1.235547