Kategori: Kultur

Ett nytt kulturnätverk, Viermie – K, lanseras på kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 februari 2020.  Grundarna är Aejlies, Giron Sámi Teáhter, Stiftelsen Gaaltije, Sameföreningen i Stockholm,  Såhkie – Umeå sameförening, Tjállegoathe. Målet för nätverket är att skapa …

Viermie – K: nytt nätverk för kulturell infrastruktur lanseras på Folk och Kultur Läs mer »

Kom och få insikter samisk kultur och språk under lediga former genom samisk poesi, både svensk och samisk.  Läs, känn in, diskutera och läs upp. Vi hjälper varandra att förstå poesi på de samiska språken. Med poesin som associationsbärare pratar …

Poesi- och kulturgruppen kallar för våren Läs mer »

Liljevalchs är ibland en arena för samisk konst. Här är årets fynd. Kan det finnas flera? Vårsalongen 2020 10 januari–22 mars 2020. Liljevalchs vårsalong är en kär, omtvistad och livaktig tradition sedan starten 1921. I år samsas 170 konstnärer med …

Samiskt på Liljevalchs vårsalong, 10 jan – 22 mars Läs mer »

Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond tilldelar 2019 års stipendium till Liv Aira, Jokkmokk, och Marika Renhuvud, Falun. Stipendiet uppgår till 30.000 kr, vardera 15.000 kr. Dansarna och koreograferna Liv Aira och Marika Renhuvud arbetar enskilt och tillsammans med att synliggöra samisk …

Liv Aira och Marika Renhuvud utsedda till 2019 års stipendiater till minne av Kaija Anstensen Läs mer »

Några av oss medlemmar i Sameföreningen i Stockholm välkomnade Tanya Denning och Tyson Mowarin till svenska sidan av Sápmi i början av deras talarturné på en mottagning i Australiska ambassadens residens måndagen 11 november: Inspiring presentations by @TanyaDenning & @TMowarin …

Välkomnande av australiskt urfolk Läs mer »

Staden skall justera sitt kulturstöd så att det skall bli enklare för det s k civilsamhället att få stöd för kontinuerlig verksamhet. Kriteriet för kulturstöd till nationella minoriteter föreslås ändras så att även utveckling ingår.

Styrelsen i Kaija Anstensens Minnesfond vill genom bifogad annons informera om möjligheterna att söka stipendium från fonden.

Kom och lär känna samisk kultur och språk under lediga former genom samisk poesi, både svensk och samisk.  Läs, känn in, diskutera och läs upp. Vi hjälper varandra att förstå poesi på de samiska språken. Med poesin som associationsbärare pratar …

Poesigruppen kallar för hösten Läs mer »

Ladda ned och skriv ut 5 Folk Festivals hela program.