Manifestationerna vilar i väntan på att reglerna om offentlig sammankomst ändras. I brogruppen som vi kallar den i korthet, ingår samer som tillsammans med andra i nätverksgruppen FastMarkRentVattenLevandeKulturarv kämpar för…

In March 2018, the National Film Board of Canada launched Indigenous cinema, an extensive online library of over 200 films by Indigenous directors — part of a three-year Indigenous Action…

Några av oss medlemmar i Sameföreningen i Stockholm välkomnade Tanya Denning och Tyson Mowarin till svenska sidan av Sápmi i början av deras talarturné på en mottagning i Australiska ambassadens…

Bürest! Líksjuon Sámiensiäbrrie inbjuder alla Sameföreningen i Stockholms medlemmar att delta den 9e augusti vid högtidlighållandet av återbördandet av de mänskliga kvarlevor som bortförts från Lycksele gamla kyrkogård under utgrävningar…