Samer och urfolk i Stockholms World Water Week 2023

Samer och urfolk deltar i och bidrar till Stockholmskonferensen World Water Week 20 till 24 Augusti 2023.

Delta du också – gratis!

World Water Week 2023, 20 – 24 augusti ¹, arrangeras årligen av Stockholm International Water Institute, SIWI ², kommer att ha ett urfolkstema ³ (bilaga 1) i sitt konferensprogram 4. 3 000 konferensdelegater väntas komma varav ett 40-tal urfolksdelegater från länder som Australien, Nya Zealand, Fiji, Kambodja, Tanzania, Kanada, USA, Nepal…

Konferensen äger rum på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Konferensprogrammet är också tillgängligt utan kostnad online efter registrering 5 (se länk nummer 5 i avsnittet länkar och bilagor) 

Från Sápmi kommer Aana Edmondson, Sáminuorra, att delta med kortare inlägg den 21 och 22 augusti.

Edit 2023-08-16: det var tänkt att Jörgen Stenberg skulle ha deltagit, men han har fått förhinder.

Vattenförvaltning som är SIWI World Water Weeks grundtema är högst aktuellt i Sápmi eftersom den ingår som komponent i annan resursförvaltning som majoritetssamhället utövar på marker som vi samer av urminnes hävd redan brukar och förvaltar. Gruvdammar, dammar och flödesförändringar för energiutvinning är exempel på det. Även skogs- och annan markförvaltning har påverkan på vattenförvaltning.

Urfolksdeltagandet har sponsrats av SIWI såväl som av organisationer i respektive värdland för urfolken. Australian Water Partnership 6, en organisation inom Australiens utrikesförvaltning, har i samarbete med Stilla Havets urfolk haft en ledande roll i att driva på att urfolkstemat kommit till stånd detta år.

Andra drivkrafter som finns är att behovet av traditionell urfolkskunskap i vattenförvaltning har uppmärksammats och erkänts av länder utanför Europa. Akademin i Europa har sett att det finns ett kunskapsunderskott beträffande vattenförvaltning i Europa som skulle kunna fyllas med traditionell urfolkskunskap (bilaga 2, Linton and Pahl-Wostl-2023-Drawing from Indigenous ontologies and practices to rethink European water policy).

Sameföreningen i Stockholms roll har varit att

1/ rekrytera samiska delegater och talare till konferensen
2/ anordna ett arrangemang som förbrödrar och utökar kunskapen om varandras folk. Programmet för det innehåller, utöver gemensam lunch, visningar av utställningen Arktis medan isen smälter på Nordiska museet och av samevistet på Skansen.

Länkar och bilagor

(1) World Water Week – an annual event on global water issues hosted by the Stockholm International Water Institute

(2) Stockholm International Water Institute | SIWI – Leading expert in water governance

(3) First Nations Focus at World Water Week 2023

(4) Hela konferensprogrammet: World Water Week 2023: Home (trippus.net)

(5) In Stockholm or online (worldwaterweek.org)

(6) Australian Water Partnership – Australia – water partners for development

Om SIWIs hållning och utvecklingsambitioner för vattenförvaltning med integrerad traditionell urfolkskunskap

(7) Understanding the value of water through indigenous wisdom | SIWI – Leading expert in water governance

(8) Indigenous knowledge | SIWI – Leading expert in water governance

#FastMarkRentVattenLevandeKulturarv – vilar

Manifestationerna vilar i väntan på att reglerna om offentlig sammankomst ändras.

I brogruppen som vi kallar den i korthet, ingår samer som tillsammans med andra i nätverksgruppen FastMarkRentVattenLevandeKulturarv kämpar för hållbar miljö.

Gruppens huvudsakliga aktivitet är att varje torsdag kl 11-12 samlas på Riksbron, vid Riksdagshuset i Stockholm, där den manifesterar för att Stoppa gruvboomen och Skrota minerallagen! Den dekorerar bron med tygbanderoller och delar flygblad (på fyra språk). Välkommen du med!

Ur deras gruppbeskrivning på facebook:

Vi ifrågasätter på detta sätt Sveriges mineralstrategi med dess ringa hänsyn till miljö och urfolksrättigheter. Vi står upp för skydd av fast mark, rent vatten och levande kulturarv; Mot rasism, sexism, kolonialism och diskriminering. Kampen mot exploatering av jorden är global! Vi står i solidaritet med urfolk och lokalbefolkningar som runt om i världen kämpar för att skydda vatten, mark och sina kulturarv. Vi står upp till försvar för natur och artrikedom.

Vi som grupp är partipolitiskt och religiöst obunden och agerar utifrån tanken om alla människors lika värde och lika rättigheter. Här samlas vi som redan deltagit i demonstrationer mot gruvboomen, eller har för avsikt att göra så i framtiden.

Vi vill undvika partipolitiska diskussioner i den här gruppen. Vi hoppas att alla respekterar det. Vi på bron gillar olika partier och är på bron tillsammans i det som förenar oss: Stoppa gruvboomen!. Skrota minerallagen och lite till…

Vi har även en hemsida: http://www.riksbro.se/

200+ urfolksfilmer fritt tillgängliga

In March 2018, the National Film Board of Canada launched Indigenous cinema, an extensive online library of over 200 films by Indigenous directors — part of a three-year Indigenous Action Plan to “redefine” the NFB’s relationship with Indigenous peoples.

Indigenous cinema at the NFB - Indigenous Cinema - NFB

Indigenous cinema at the NFB – Indigenous Cinema – NFBhttps://www.nfb.ca/indigenous-cinema/?&film_lang=en&sort=year:desc,title&year=1917..2018Discover our collection of films by Indigenous filmmakers, from Alanis Obomsawin to Gil Cardinal.

Välkomnande av australiskt urfolk

Några av oss medlemmar i Sameföreningen i Stockholm välkomnade Tanya Denning och Tyson Mowarin till svenska sidan av Sápmi i början av deras talarturné på en mottagning i Australiska ambassadens residens måndagen 11 november:

FRUKOSTSEMINARIUM Kvinnliga människorättsförsvarare: Mänskliga rättigheter och utvinningsindustrin i Sydafrika och Nigeria

Einladung_zum_Essen / Pixabay
FRUKOSTSEMINARIUM Kvinnliga människorättsförsvarare: Mänskliga rättigheter och utvinningsindustrin i Sydafrika och Nigeria

Två kvinnliga människorättsförsvarare ger sina bilder av läget för mänskliga rättigheter med kopplingen till gruvindustrin i Sydafrika och oljeutvinningen i Nigeria.

I Sydafrika och Nigeria har man i två olika rättsprocesser sett små positiva framsteg i kampen för ett ökat skydd för mänskliga rättigheter relaterat till utvinningsindustrin, men utvecklingen går långsamt och kampanjen har pågått länge. Två kvinnliga människorättsförsvarare berättar om sina största utmaningar och sina framsteg i kampanjen för mänskliga rättigheter för alla.

Nonhle Mbuthuma, talesperson för Amadiba Crisis Committee (ACC) i Xolobeni i östra Kapprovinsen Sydafrika, är i Sverige för att berätta om ACCs kamp för rätten till informerat samtycke – och rätten att inte samtycka. Detta med bakgrund av ett domslut från Sydafrikas High Court som i november 2018 bekräftar en artikel i the Interim Protection of Informal Land Rights Act vilket kan stärka möjligheten för samhällen eller grupper, inklusive urfolks rättigheter, att t ex säga nej till gruvsatsningar på deras mark.

Osai Ojigho är generalsekreterare för Amnesty International Nigeria. Hon är advokat och människorättsaktivist med många års erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter, gender, och rättvisa. Hon är i Sverige för att bl.a. berätta om Ogonifolkets kamp för rättvisa och stärkt skydd för mänskliga rättigheter exemplifierat genom fallet Kiobel vs. Shell. Esther Kiobel och ytterligare tre änkor till ‘the Ogoni nine’ och vilka avrättades 1995 av den dåvarande nigerianska regeringen har stämt Shell för att ha anstiftat de fruktansvärda människorättskränkningar som begicks av den nigerianska regeringen mot Ogonifolket på 1990-talet.

När: Måndag 13 maj 9:00-10:15, frukostmacka serveras från 08.30

Var: Amnesty International i Sverige Alsnögatan 11, Stockholm, VÅN 6

Anmäl dig senast den 8 maj till: daniel.jovic@amnesty.se Uppge namn och eventuell organisation. Frukostmacka serveras vid ankomst, var vänlig ange eventuella allergier.

Sprid gärna informationen vidare till dina kollegor och kontakter!

Varmt välkomna!!

Öppet seminarium : “Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar”

705847 / Pixabay
Inbjudan till öppet seminarium om återbördande av samiska mänskliga kvarlevor i samlingar, “Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar: Historiska perspektiv, aktuella debatter och vägar framåt”, som arrangeras i Sal IV, Universitetshuset i Uppsala den 9 april, 9.15-12.00, i samband med Svenska kyrkans rundabordssamtal om samiska mänskliga kvarlevor.

Preliminärt program:

09.15 – 09.30: Inledande ord
Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan

09.30 – 09.50: Samlingarnas historiska bakgrund och aktuella repatrieringsdebatter
Carl-Gösta Ojala, forskare, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

09.50 – 10.10: De anatomiska samlingarna vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum
Anne Ingvarsson, 1:e antikvarie, Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

10.10 – 10.30: Repatrieringsprocessen i Lycksele 2019 – en planerad återbegravning
Mikael Jakobsson, ordförande i Lycksele sameförening, medlem i Sametingets etiska råd
Olle Thoors, informatör på Svenska kyrkan, Södra Lapplands pastorat
Adriana Aurelius, projektledare repatriering, Lycksele kommun

10.30 – 10.50: Samiska perspektiv på repatriering och återbegravning
Rose-Marie Huuva, konstnär, poet, medlem i Sametingets etiska råd

10.50 – 11.10: Fikapaus

11.10 – 12.00: Paneldiskussion, med tid för frågor från publiken
Föredragshållarna samt Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Moderator: Katarina Pirak Sikku, konstnärlig ledare och forskare

Alla är varmt välkomna, men vi ber att man anmäler sig i förväg via en länk i inbjudan, så att vi vet hur mycket fika vi ska beställa eller anmäl dig via denna länk: https://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=10144

Sprid gärna denna information vidare i era nätverk!
Hälsningar,
Carl-Gösta Ojala

Fil. dr, Forskare / Ph.D., Researcher
Institutionen för arkeologi och antik historia /
Department of Archaeology and Ancient History
Uppsala universitet / Uppsala University
Box 626
751 26 Uppsala

Inbjudan i pdf format

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned