Sista-minuten-tips för kurser i samiska i höst – 2021

Här är två tips.

Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg.

Samernas utbildningscentrum vill ha anmälan 9 augusti senast. Där måste du också ha vissa förkunskaper. Kurser  i umesamiska och lulesamiska ges också.

Nordsamiska Nybörjare | digital - SV Göteborg

Nordsamiska Nybörjare | digital – SV GöteborgOBS! Denna kurs är digital. Se mer information under kursupplägg. För dig som vill lära dig nordsamiska från grunden.

Nordsamisk kurs för nybörjare steg 4, DSA-NJ 4 - Samernas Utbildningscentrum

Nordsamisk kurs för nybörjare steg 4, DSA-NJ 4 – Samernas Utbildningscentrum

I kursen DSA-NJ 4 ligger fokus framförallt på ordförrådet och den muntliga kommunikationen, men även på språkets uppbyggnad där den studerande utvecklar sin läs- och skrivförståelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørsamisk i praktiske situasjoner 2021

Sijti Garni och Sámi Allaskuvlla bjuder in till kurs i sydsamiska språket. Ansökningstiden går ut 1 juli. Mer information i länkarna nedan.

SAAL 1 Sørsamisk i praktiske situasjoner – inføringsstudium 1.del | Samisk HøgskoleUndervisningsspråk: SørsamiskStudiested: Sijti Jarnge/Hattfjelldal15 studiepoeng Ööhpehtimmieplaane åarjelsaemien Studieplan norsk Curriculum englishForelesninger, samlinger og timeplan finner du her!Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive sørsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.Kursavgift: 1200,- materialavgift og 400,- semesteravgiftKommunikasjonsmiljøet tilrettelegges for praktiske aktiviteter. Studentene snakker samisk seg imellom og med lærer under arbeid.

Nybörjarkurser i samiska språk


Universiteten i Umeå och Uppsala erbjuder nybörjarkurser i samiska språk; syd-, nord- och lulesamiska och andra spännande kurser. Sista anmälan 15 april 2021.

Samiska 2021/2022 - Uppsala universitet

Samiska 2021/2022 – Uppsala universitet

Grundnivå, fortsättningskurser Nordsamiska A2, 15 hp Nordsamiska B, 30 hp Nordsamiska II, 7,5 hp Praktik i samiska, 15 hp Samiska C, 30 hp Samisk kultur och samiskt samhälle II, 7,5 hp Sydsamiska A2, 15 hp

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Hitta utbildningar på Antagning.se – Antagning.se

Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar.

Projekt – Giehttogiella!


Giehttogiella betyder det berättande språket/berättarspråket på lulesamiska.

Tjállegoahte har meddelat den glada nyheten att det har fått stöd från Allmänna arvsfonden för projektet Giehttogiella och vill nu uppmärksamma att projektet startar 1:a april. Redan nu har projektet börjat med att försöka hitta unga samer att anställa som framtida berättare. Sprida ordet att Tjallegoahte söker ungdomar som är 16-25 år och intresserade av att berätta eller jojka.

Sameföreningen i Stockholm är samarbetspartner i detta projekt.

Läs mer om projekt längre ned.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Attachments

Välkomnande av australiskt urfolk

Några av oss medlemmar i Sameföreningen i Stockholm välkomnade Tanya Denning och Tyson Mowarin till svenska sidan av Sápmi i början av deras talarturné på en mottagning i Australiska ambassadens residens måndagen 11 november:

När kommer samiskt äldreboende?

MabelAmber / Pixabay

Här är nyheter om äldreomsorgen i Stockholms stad från samrådsgruppen för samiska förvaltningsområdet. Det händer naturligtvis mycket annat också som ännu inte syns utåt. Det är det här nedan som har som har hänt eller är på gång. Kom och diskutera på medlemsmötet söndagen 10 november eller kom till stadens informationsmöte den 20 november.

När kommer samiskt äldreboende?

Det är väl den fråga som äldre, blivande äldre och anhöriga i Stockholms stad har på tungan. Det som pågår nu, hösten 2019, är kartläggningsarbete av personalens språkkompetenser för att se möjligheter till nyttiggörande och utveckling av dem. Vidare pågår en bedömning av hur stor efterfrågan av äldretjänster på samiska kan vara i Stockholms stad.

Information:

Nu finns informationsbroschyren om stadens äldreomsorg översatta till syd, lule- och nordsamiska. En äldreträff med information och underhållning hölls i Serafens äldreboende 31 oktober. Där fanns broschyrerna tillgängliga. De kommer också att finnas tillgängliga i sameföreningens lokal.

Väntjänst eller besökstjänst

Äldreförvaltningen har lämnat ett erbjudande till samerna i staden att få stöd att starta verksamhet som hjälper till att förhindra ensamhet och isolering bland äldre. Sådan verksamhet utförs redan av exempelvis pensionärsföreningar och Röda Korset-avdelningar. Sverigefinnarna har en sådan tjänst som drivs genom en särskild förening. Se längre ned för information om hur den ser ut.

Finns det intresse bland våra medlemmar att starta en sådan verksamhet? Starta särskild förening? Starta sektion inom Sameföreningen i Stockholm?

Regelbundna äldreträffar

Äldreförvaltningen har lämnat ett erbjudande till samerna i staden att samarbeta med äldreförvaltningen om regelbundna träffar med samiskt tema, språk och kultur. Hur det skulle kunna se ut, var och i vems regi är frågor vi behöver diskutera vidare på ett bredare sätt med alla äldre, även blivande äldre.

Om du skulle vara intresserad av att jobba med den här frågan. Skicka in din intresseanmälan i formuläret här:

[wpforms id=”109483″ title=”true” description=”false”]

Information om väntjänsten

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Attachments

Språk- och kulturstöd

Pexels / Pixabay

Här är nyheter om språk- och kulturstöd i Stockholms stad från samrådsgruppen för samiska förvaltningsområdet. Det händer naturligtvis mycket annat också som ännu inte syns utåt. Det är det här nedan som har som har hänt eller är på gång. Kom och kläck aktiviteter som du vill genomföra med andra medlemmar. Kom  till medlemsmötet söndagen 10 november eller kom till stadens informationsmöte den 20 november.

Språk- och kulturstöd

Staden skall justera sitt kulturstöd så att det skall bli enklare för det s k civilsamhället att få stöd för kontinuerlig verksamhet. Kriteriet för kulturstöd till nationella minoriteter föreslås ändras så att även utveckling ingår. Den nya föreslagna definition ser ut som följer:

“Stöd kan sökas för aktivitet/verksamhet som stärker, utvecklar eller förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kulturella uttryck.” Definitionen medger skapande verksamhet och inte bara förmedlande och synliggörande verksamhet.

Under våren fick sameföreningen tillgång till ett särskilt stöd från staden för språk- och kulturaktiviteter riktat till de nationella minoriteterna som ingår i förvaltningsområdet. Det stödet har vi använt för sydsamiska studiecirkeln, lulesamiskt språkkafé, skrivarkursen och pärlbroderikursen.

[wpforms id=”109491″ title=”true” description=”false”]

 

Färdkarta för språk- och kulturförbättringar i samiska förvaltningsområden

mohamed_hassan Pixabay

Skuggrapporten är en färdkarta över vad man i samrådsarbetet i samiska förvaltningsområden bör trycka på.

Sveriges språkarbete för och med nationella minoriteter enligt stadgan Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk övervakas av Europarådets granskande expertkommitté. Kommittén kräver in rapporter regelbundet från staten och de berörda minoriteterna (skuggrapporter). Den senaste skuggrapporten, den sjunde, lämnades över av Sametinget 10 oktober 2019.

Nu kan man kanske tycka att det här arbetet är verkningslöst men det görs framsteg över tiden. Framför allt är skuggrapporten en färdkarta över vad man i samrådsarbetet i samiska förvaltningsområden skall trycka på för att åstadkomma förbättringar.

Skuggrapport om samiska språkets ställning i Sverige – Sametinget
Sametinget konstaterar kort sagt att Sverige gör framsteg i minoritetspolitiken, om än med små ripsteg, och att det fortfarande behövs insatser för att säkerställa samisk språkrevitalisering och ambitionerna i Sametingets språkpolitiska handlingsprogram.

Läs skuggrapporten här

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned