Färdkarta för språk- och kulturförbättringar i samiska förvaltningsområden

mohamed_hassan Pixabay

Skuggrapporten är en färdkarta över vad man i samrådsarbetet i samiska förvaltningsområden bör trycka på.

Sveriges språkarbete för och med nationella minoriteter enligt stadgan Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk övervakas av Europarådets granskande expertkommitté. Kommittén kräver in rapporter regelbundet från staten och de berörda minoriteterna (skuggrapporter). Den senaste skuggrapporten, den sjunde, lämnades över av Sametinget 10 oktober 2019.

Nu kan man kanske tycka att det här arbetet är verkningslöst men det görs framsteg över tiden. Framför allt är skuggrapporten en färdkarta över vad man i samrådsarbetet i samiska förvaltningsområden skall trycka på för att åstadkomma förbättringar.

Skuggrapport om samiska språkets ställning i Sverige – Sametinget
Sametinget konstaterar kort sagt att Sverige gör framsteg i minoritetspolitiken, om än med små ripsteg, och att det fortfarande behövs insatser för att säkerställa samisk språkrevitalisering och ambitionerna i Sametingets språkpolitiska handlingsprogram.

Läs skuggrapporten här

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned