Amerindianer till Stockholm

17 mars kommer Amerindianer från Brasilien till Stockholm och de önskar få möta samer den dagen. Kontaktperson: Sigurdur Hafthorsson tel 0703 345063 el 018-169589.

Meddelat av Marita Ollén, präst i Viksjö församling