Kategori: Politik

Vi fick in detta minoritetspolitiska program för yttrande i Sameföreningen. Någon i Haninge kommun som känner sig berörd? Spontanremissvar brukar vara välkomna. Programmet finns att läsa längst ned i denna…

Identifierar du dig som jude, sverigefinne, rom, same eller tornedaling? I så fall hör du till de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. Det innebär bland annat att kommunen har…

Mr Peter Rodhe, member of the Stockholm Sámi Association¨s board, held the following speech at our Sámi National Day night event (sammanfattning på svenska finns sist): Ållo gijtto, thank you…

I brogruppen som vi kallar den i korthet, ingår samer som tillsammans med andra i nätverksgruppen FastMarkRentVattenLevandeKulturarv kämpar för hållbar miljö. Gruppens huvudsakliga aktivitet är att varje torsdag kl 11-12…

Ny bok på engelska. Ett initiativ värt att stödja. Kunskap om den samiska kampen utanför Norden är en viktig hävstång.

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet är nu med i ett  forskningsprojekt som heter Samepolitikens gränser: Innanför- och utanförpositioner i samiskt samhällsbyggande. Projektet är en fortsättning på den väljarundersökning som Ragnhild…

Upplands Väsby kommun bjuder in nationella minoriteter och samer till Öppet samråd den 20 september. Se bifogat dokument nedan för tid och plats.

Så här blev remissvaret: Inom ramen för samrådskontakterna mellan Stockholms stad och Sameföreningen i Stockholm har vi i remissform fått Stockholms stads förslag till riktlinjer för nationella minoriteter att ha…

Klicka här för att komma till enkäten

Detta är en enkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) som har gjorts i samverkan med Samiska rådet i Svenska kyrkan…