Medlemsansökan

Samiskt medlemskap eller stödmedlemskap?

Samiskt medlemskap ansöker du om om du är same. Det ger dig rösträtt på årsmöten samt rätten att bli invald i styrelsen. Stödmedlemskap ansöker du om du inte är same, men ändå vill vara med i föreningen. Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmöten (se mer info i stadgarna om vad som gäller). Medlemsavgiften är 150 kronor per år för båda medlemsformerna och samiskt familjemedlemskap. Stödmedlemmar är alltid medlemmar på individuell basis.

Sameföreningen i Stockholms stadgar kan du läsa under Sameföreningen i Stockholms stadgar. Genom fortsatt registrering intygar du att du läst och godkänt stadgarna.

Sökande för samiskt medlemskap registrerar sin ansökan här

Sökande för stödmedlemskap registrerar sin ansökan här

Styrelsen kommer att behandla din medlemsansökan vid nästkommande styrelsemöte. Bekräftelse om medlemskap och information om hur du betalar medlemsavgiften kommer per e-post inom några dagar efter styrelsemötet. I händelse att betalning inte inkommer påminner vi dig via papperspost inom två till tre månader.

Kontrollera i länken nedan hur du gör för att ställa in Sameföreningen i Stockholm som betrodd avsändare:

Jag får ingen e-post från Sameföreningen i Stockholm!

 

Uppdaterad 15.08.2019