Om Sameföreningen

Sameföreningen i Stockholm bildades 1947. Sameföreningen var från början en kamratförening, men är i dag också en aktiv samisk röst i samhället.  Sameföreningen har sedan starten varit en viktig samlingspunkt för samer i Stockholm. Föreningen har arrangerar årliga återkommande arrangemang för samer i Stockholm med omnejd.

Sameföreningen jobbar kontinuerligt med att sprida kunskap om det samiska samhället och dess kultur.  Föreningen engagerar sig starkt för samiska barns rätt till modersmålsundervisning i skolorna. Förutom studiecirklar i samiska språk, anordnas ibland kurser i slöjd, företrädda av kunniga lärare.

”Föreningen har till uppgift att i Stockholm med omnejd, ta tillvara och befrämja samiska intressen i kulturellt, socialt och ekonomiskt hänseende, samt att arbeta för att sprida kunskap om samiska förhållanden. Detta skall ske under demokratiska former och enligt samisk tradition.”

Vi arbetar även aktivt för att stärka den samiska identiteten och tillhörigheten bland samer som bor utanför Sápmi. Självklart är alla välkomna i vår förening och därför kan du ansöka om både samiskt medlemskap och icke-samiskt stödmedlemskap.

Sameföreningen i Stockholm är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen tar enligt den samiska traditionen och tron på ett levnadssätt i samklang med naturen, stor hänsyn till miljön och vi verkar för en hållbar utveckling. Inom föreningen strävar vi att så långt som möjligt använda oss av miljövänliga alternativ.

  • Föreningen är medlem i följande organisationer
    Saminuorra, Sveriges Samers Riksförbund, Riksorganisationen Same Ätnam, Giron Sámi Teáhter, lokalförvaltande föreningen TILAVA och Solidaritetshuset
  • Föreningen erhåller verksamhetsbidrag från följande organisationer
    Sametingets kulturnämnd och Region Stockholms kulturnämnd.
  • Föreningen deltar i ett nätverk för sameföreningar genom SSR och Same Ätnam.
    Vi samarbetar med Föreningen Fjärde Världen.

Här finner du mer information:

 

Uppdaterad 25.03.2019