Om Sameföreningen

Sameföreningen i Stockholm bildades 1947. Sameföreningen var från början en kamratförening, men är i dag också en aktiv samisk röst i samhället.  Sameföreningen har sedan starten varit en viktig samlingspunkt för samer i Stockholm. Föreningen har arrangerar årliga återkommande arrangemang för samer i Stockholm med omnejd.

Sameföreningen jobbar kontinuerligt med att sprida kunskap om det samiska samhället och dess kultur.  Föreningen engagerar sig starkt för samiska barns rätt till modersmålsundervisning i skolorna. Förutom studiecirklar i samiska språk, anordnas ibland kurser i slöjd, företrädda av kunniga lärare.

”Föreningen har till uppgift att i Stockholm med omnejd, ta tillvara och befrämja samiska intressen i kulturellt, socialt och ekonomiskt hänseende, samt att arbeta för att sprida kunskap om samiska förhållanden. Detta skall ske under demokratiska former och enligt samisk tradition.”

Sameföreningen i Stockholm är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen tar enligt den samiska traditionen och tron på ett levnadssätt i samklang med naturen, stor hänsyn till miljön och vi verkar för en hållbar utveckling. Inom föreningen strävar vi att så långt som möjligt använda oss av miljövänliga alternativ.

  • Föreningen är medlem i följande organisationer
    Saminuorra och Sveriges Samers Riksförbund, Riksorganisationen Same Ätnam och Giron Sámi Teáhter.
  • Föreningen erhåller bidrag från följande organisationer
    Sametingets kulturnämnd, Stockholms Stads kulturförvaltning och Stockholms läns landstings kulturnämnd.
  • Föreningen deltar i ett nätverk för Sameföreningar genom SSR.
    Vi samarbetar med Föreningen Fjärde Världen.

Här finner u mer information:

Uppdaterad 16.01.2017