Radioväkteri, fredag 25 april kl 15.00 2021

Nu har valdebatter och utfrågningar kommit igång i valkampanjerna till Sametinget. Igår var Saminuorras valdebatt, 80 deltagare på Zoom.

Här är ett nytt tillfälle att ställa din fråga till politikerna:

Följ Sameföreningens valsida:

Val 2021