Queering Sápmi – utställning 6 – 27 maj i Huddinge

Utställningar - Bibliotek Huddinge

Utställningar – Bibliotek Huddingehttps://bibliotek.huddinge.se/web/arena/utstallningar6 maj – 27 maj 2019 Queering Sápmi – fotoutställning Foto: Sara Lindquist Queering Sápmi är ett fotografiskt livsberättelse-projekt som pågick 2011-2014 och som fokuserar på…
Queering Sápmi – minoritet i en minoritet - Kulturradet

Queering Sápmi – minoritet i en minoritet – Kulturradethttps://www.kulturradet.se/sv/hbtq/Nyheter/Nyheter-2014/Queering-Sapmi–minoritet-i-en-minoritet-/År 2011 startade projektet Queering Sápmi. Syftet var att skapa en komplex och diversifierad bild av vad det är att vara same och normöverskridare. Men också öppna för en…
Queer och same - Samer.se

Queer och same – Samer.sehttp://www.samer.se/4276– Men när vi började prata med folk förstod vi att det fanns faktiska behov. Att många hade det jobbigt, att det var på riktigt. Vi blev ganska berörda, säger Elfrida Bergman.…

Enkät om rasism mot samer

Buorre beaivvi!

Mu namma lea Tobias Poggats ja mon bárgan Ubmejen Universitähta. Mon aiggon dan jagi coahkanit diedu makkar hábmi rasisma sámit vuosta lea, ja got rasisma vaikkuhat sápmelaccat. Oasi barggus lea ’webbenkät’, gos sámit beassat ies muitalit mo dili lea. Munji ja mu bárggui lea hui buorre jus olu sámit vástidit jearaldagat enkätas.

Lean giitevas jus sáhtat linka juohkit nai! Jus dus lea gazaldagat don leat bures boahtin váldit oktavuoda muinna.

Hej!

Vaartoe-Centrum för samisk forskning gör just nu en sammanställning av hur rasismen mot samer ser ut i Sverige, och vad den rasismen får för effekter. En del i det arbetet är att genomföra en webbenkät som riktar sig till samer över 15 år.

Syftet med enkäten är att få en bredare bild av hur rasismen ser ut och var den finns i samhället – så att den informationen kan ligga till grund för beslutsfattare för åtgärder som förbättrar situationen.

Länk till enkäten
https://sv.surveymonkey.com/r/7YCPWWQ

Enkäten ligger ute till den 13:e juni, och det är väldigt värdefullt för oss ju fler samer som deltar!

Om du vill läsa mer om själva projektet så kan du göra det här:
http://www.vaartoe.umu.se/forskning/rasism-mot-samer—en-kartlaggning/

Har du frågor går det bra att höra av dig till mig som är projektledare!
Tobias Poggats

Vaartoe-Centrum för samisk forskning
tobias.poggats@umu.se

CO2lonialNATION – 4, 5, 6 maj

Nu är marknadsföringskampanjen i full gång på Facebook. Som prenumerant på och läsare av vår hemsida vill vi gärna belöna dig med en liten rabatt. Använd då denna länk: http://burl.nu/fr5kn1. Rabatten dras av vid slutförande av biljettköp.

Har du någon kompis som inte är medlem i sameföreningen får du självklart bjuda med hen!

Vad är kolonisering? Kan jag någonsin förklara det? Hur förmedlar jag de koloniserade tankegångarna till den som inte upplevt en liknande historia? Vad har hänt? Vad sker ännu? Hur ska andra kunna förstå vad vi talar om, vad det innebär att vara oss? Varför pågår kolonisering fortfarande? Hur kan en koloniserad nation bryta sig loss från sina kolonisatörer?

CO2lonialNATION är en fiktiv sannings- och försoningskommission, som tar upp relationerna mellan Finland, Sverige, Norge, Ryssland och det samiska folket. CO2lonialNATION handlar även om relationerna samer emellan. Om avslitna band. Om brutet ansvar. Om krossade allianser. Om stympade sinnen. Om hur en nedbruten människa bryter ner en annan, generation efter generation.

Språk: Lule- och nordsamiska med inslag av syd-, pite-, ume- och skoltsamiska
Text: svenska

Biljetter med rabatt: http://burl.nu/fr5kn1 Rabatten dras av vid slutförande av biljettköp.

Seminarium: Demokratiska samtal, 4 maj kl 15.00

Seminarieprogrammet börjar nu ta form. Exakt hur det kommer att se ut ligger hos Giron Sámi Teáhter. Nu går det att boka plats till seminariet: http://www.ungaklara.se/forestallning/unga-klara-salong-3/

Platserna är gratis. Om du inte kan komma – var vänlig avboka,

Mingel 4 maj 18 – 19

före föreställningen torsdag kväll ställer vi till med mingel. Om du vet att du blir hungrig mellan seminarium och föreställning förköp mingelsnittar från Renprodukter här: https://simplesignup.se/private_event/94085/b135289efe

Gästspel av Giron Sámi Teáhter

Arrangör: Sameföreningen i Stockholm, https://sameforeningen-stockholm.se

Med stöd av:
Sametingets kulturnämnd
Stockholms stads kulturförvaltning
Statens Kulturråd

Vahák – Giitu! / Giijtto! / Gäjhtoe! / Gitu! / Gijto! / Tack!

stort tack till Sven, Göran, Catharina, Lena, Juhán (i ordning av ankomst till Teater Pero) för deras insatser som scenarbetare före och efter teaterföreställningen Vahák i onsdags 20/4. Sven och Göran ställde upp utan att få förmånen att se teaterföreställningen.

Föreställningen var i det lilla formatet, max publik 50 personer, där vi fick höra röster och gestaltningar om det queera, samiska och queersamiska. Ämnena var om att komma ut, rashat, queerhat, rasbiologi, språkförbud, kolonialism och tvångsförflyttningar. De senare fick publiken självt erfara genom ideliga uppmaningar från skådespelarna att byta plats med varandra. Den sista “tvångförflyttningen” skedde mellen Stora scenen och Lilla scenen. På Lilla scenen visade Mimmie Märak prov på sin stora förmåga med spoken word och Tobias Poggats med jojk. Kvällens avslutades med mingel och samtal mellan skådespelare och publik om pjäsen och aktivism.

Stort tack till Ögonblicksteatern att komma till Stockholm! Det är ingen lätt operation att få hit en ensemble med rekvisita till Stockholm och navigera på dess gator, mellan budgetramar, tillstånd hit och dit, parkeringsböter och var kan man bo till en rimlig kostnad. Många osynliga händer som hjälpte till finns där att tacka! Och självklart ett stort tack till Teater Pero och Unga Klara att ställa upp som gästspelsteater.

Den ursprungliga tanken var att göra två föreställningar en lördag eller söndag. Nu blev det fem varav fyra helt utsålda. Om alla i Stockholms län skulle få tillgång till denna så nödvändiga basala folkupplysning i form av teater skulle 44 623 utsåla föreställningar till behövas!

Välkomna igen – behovet är stort!

Teaterdirektörn

Sápmi i Stockholm Pride Parade

600.000+ åskådare fick veta att det finns en Sameförening i Stockholm och att vi aktivt stödjer hbtq personer och initiativ som Queering Sápmi. Applåder och gensvar på Nik och Nillas tjoanden och jojkstrofer. Var det någon i publiken som utropade att “där går mina släktingar” eller liknande så fick hen föreningens rekryteringsbroschyr.

Vill du få en känsla av hur det var, kolla bilderna i Nik Märaks Facebook album: Sápmi goes pride. Om du är med i Facebook kan du se bilderna.

Kolla även Oddasats reportage 40 sekunder in i sändningen.