Skrota minerallagen! För #FastMarkRentVattenLevandeKulturarv

För närvarande är brogruppens aktiviteter inställda.

I brogruppen som vi kallar den i korthet, ingår samer som tillsammans med andra i nätverksgruppen FastMarkRentVattenLevandeKulturarv kämpar för hållbar miljö.

Gruppens huvudsakliga aktivitet är att varje torsdag kl 11-12 samlas på Riksbron, vid Riksdagshuset i Stockholm, där den manifesterar för att Stoppa gruvboomen och Skrota minerallagen! Den dekorerar bron med tygbanderoller och delar flygblad (på fyra språk). Välkommen du med!

Ur deras gruppbeskrivning på facebook:

Vi ifrågasätter på detta sätt Sveriges mineralstrategi med dess ringa hänsyn till miljö och urfolksrättigheter. Vi står upp för skydd av fast mark, rent vatten och levande kulturarv; Mot rasism, sexism, kolonialism och diskriminering. Kampen mot exploatering av jorden är global! Vi står i solidaritet med urfolk och lokalbefolkningar som runt om i världen kämpar för att skydda vatten, mark och sina kulturarv. Vi står upp till försvar för natur och artrikedom.

Vi som grupp är partipolitiskt och religiöst obunden och agerar utifrån tanken om alla människors lika värde och lika rättigheter. Här samlas vi som redan deltagit i demonstrationer mot gruvboomen, eller har för avsikt att göra så i framtiden.

Vi vill undvika partipolitiska diskussioner i den här gruppen. Vi hoppas att alla respekterar det. Vi på bron gillar olika partier och är på bron tillsammans i det som förenar oss: Stoppa gruvboomen!. Skrota minerallagen och lite till…

Vi har även en hemsida: http://www.riksbro.se/