Här är några av de ren- och viltköttsförädlare som gör utkörning i Stockholm. Skynda! Någon vill ha beställning senast på söndag 22/11. Någon lovar att man kan komma hämta söder…

Det är väl den fråga som äldre, blivande äldre och anhöriga i Stockholms stad har på tungan. Det som pågår nu, hösten 2019, är kartläggningsarbete av personalens språkkompetenser för att se möjligheter till nyttiggörande och utveckling av dem. Kom och diskutera på medlemsmötet söndagen 10 november eller kom till stadens informationsmöte den 20 november.

Stiftelsen Kaija Anstensens minnesfond delar efter ansökan ut stipendier, såväl till till enskilda samer som till samiska organisationer i syfte att främja samiska rättigheter och samisk kultur enligt stiftelsestadgarna. Ansökan…

Vi tycker det är spännande att informera om att de nordiska ambassaderna i Berlin har gått ihop om ett symposium om samer. Att bli officiellt mottagen av sin ambassad när…

Sameföreningens medlemmar hälsas välkomna till Föreningen Sverige-Grönlands 25-årsjubileum. Välkomna till grönlandsfest 8 nov Skriv upp 8 november alla ni som vill vara med och fira att föreningen Sverige-Grönland fyller 25…