Kaija Anstensens Minnesfond söker stipendiater – 2015

Stiftelsen Kaija Anstensens minnesfond delar efter ansökan ut stipendier, såväl till till enskilda samer som till samiska organisationer i syfte att främja samiska rättigheter och samisk kultur enligt stiftelsestadgarna.

Ansökan ska innehålla en kort presentation av sökanden:
Namn, ålder, bakgrund. Motivera varför just du bör få stipendiet.

Gäller det en förening eller organisation bör föreningens verksamhet, mål och tillgångar anges.

Ansökan bör omfatta högst 4 A4-sidor och uppgifterna styrkas med vidimerade kopior av intyg.

För att beaktas ska ansökan ha inkommit senast 2 november 2015. Utförlig information om kriterier för ansökan kan fås över e-post: kaijasminnesfond@gmail.com. Upplysningar: Linnea Saitton Nord 0270-284891

Ansökan sänds till: Kassör Allan Axelsson
Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond
Nybodagatan 4, 3 tr
171 42 Solna

Kajsa A Minnesfond 2015_HI

ta chansen