Kategori: Konst

Vi önskar Viermie – K medlemmen Gaaltije i Staare ett stort grattis på sin tjugoårsdag! Mer livskraftig samisk kulturinfrastruktur behövs. Gaaltije är en självklar del i den grund som finns.…

Det här året har sameföreningen fokuserat sitt föreläsningsprogram på samiska författare och konstnärer. Det år samiska författarföreningen Tjállegoahti i Jåhkåmåhkkee som förmedlar föreläsningarna och samtalen. Förutom att det skrivs på…

Röda Sten Konsthall • Carola Grahn – I Have Scrutinized Every Stone and Log on the Southwest Side of the Mountain Röda Sten Konsthall i Göteborg

Liljevalchs är ibland en arena för samisk konst. Här är årets fynd. Kan det finnas flera? Vårsalongen 2020 10 januari–22 mars 2020. Liljevalchs vårsalong är en kär, omtvistad och livaktig…