”VÅÅJNESASSE BUEKTEDH” -att synliggöra det osynligjorda Utställning producerad av medlemmen och konstnären Tomas Colbengtsson. Turnéplan: 2020 29/8-11/9 Ajlies Kulturcenter Tärnaby 19/9-4/10 Kima kulturhus Skierde Stjørdal Trondheim 2021 juni -aug Nordic…

Planerade föreläsningar under våren, lördagarna 28/3, 18/4 och 16/5, är inställda. Utöver smittorisker handlar inställandet om att styrelsen vill att alla medlemmar i Sameföreningen ska ha möjlighet att komma och…

Vi önskar Viermie – K medlemmen Gaaltije i Staare ett stort grattis på sin tjugoårsdag! Mer livskraftig samisk kulturinfrastruktur behövs. Gaaltije är en självklar del i den grund som finns.…