De samiska gudstjänsterna är för närvarande inställda. Gudstjänsterna, som också kallas Samiskt andrum, leds av prästen Lovisa Underdal, hålls på svenska med inslag av samernas eget modersmål. Svenska kyrkans uppgift…

På det samiska konfirmandlägret hittar samiska ungdomar över hela landet varandra för livslånga vän- och bekantskaper. Det är ofta då som engagemanget för de samiska frågorna väcks. Ge dina barn…

16 december 2018 kl. 18:00 Samiskt-Svenskt Andrum 18:00 – 19:00 Maria kyrka Välkommen på fika i församlingssalen efteråt!   Järfälla församling är Svenska kyrkans samiska församling i Stockholms stift En…