Samiska gudstjänster inställda

De samiska gudstjänsterna är för närvarande inställda.

Gudstjänsterna, som också kallas Samiskt andrum, leds av prästen Lovisa Underdal, hålls på svenska med inslag av samernas eget modersmål.

Svenska kyrkans uppgift är idag att medverka till att samisk kultur och samiska språk synliggörs och används.

Sameföreningen i Stockholm informerar om dessa evenemang som om ett kulturevenemang där samisk medverkan och deltagande finns. Läs mer på kyrkans webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/samiskt-forsamlingsarbete

Samiskt konfirmandläger 2020

På det samiska konfirmandlägret hittar samiska ungdomar över hela landet varandra för livslånga vän- och bekantskaper. Det är ofta då som engagemanget för de samiska frågorna väcks.
Ge dina barn och barnbarn chansen. Tipsa! 
Anmälan till 2020 års läger öppnades redan 10 maj 2019. Skynda!

Samiskt konfirmandläger 2020 - Vantörs församling

Samiskt konfirmandläger 2020 – Vantörs församlinghttps://www.svenskakyrkan.se/vantor/samiskt-konfirmandlager-2020Välkommen att anmäla dig till det samiska konfirmandlägret 2020. Här hittar du information om lägret och hur du ska gå till väga när du anmäler dig.

 

Samiskt andrum – 16 december

16 december 2018 kl. 18:00
Samiskt-Svenskt Andrum
18:00 – 19:00 Maria kyrka
Välkommen på fika i församlingssalen efteråt!

 


Järfälla församling är Svenska kyrkans samiska församling i Stockholms stift

En medlem berättar: Samiskt andrum är en andakt på cirka en halv timme. Därefter är det fika och samtal upp emot ett par timmar. Trevligt tillfälle att träffa andra samer!

Kyrkan ligger nära pendeltågsstationen.

Sapmi (samiska) - Järfälla församling

Sapmi (samiska) – Järfälla församlinghttps://www.svenskakyrkan.se/jarfalla/sapmi-samiskaVi driver det samiska arbetet i Stockholms stift. Genom de samiska verksamheterna i Maria kyrka i Jakobsberg vill vi stärka och lyfta fram samiska språk, identiteter och kulturyttringar.