Introduktion av samiska kyrkohandboken

Vår medlem Anette Kuoljok Spanne introducerar samiska kyrkohandboken på lulesamiska i en video