Språk- och kulturstöd

Pexels / Pixabay

Här är nyheter om språk- och kulturstöd i Stockholms stad från samrådsgruppen för samiska förvaltningsområdet. Det händer naturligtvis mycket annat också som ännu inte syns utåt. Det är det här nedan som har som har hänt eller är på gång. Kom och kläck aktiviteter som du vill genomföra med andra medlemmar. Kom  till medlemsmötet söndagen 10 november eller kom till stadens informationsmöte den 20 november.

Språk- och kulturstöd

Staden skall justera sitt kulturstöd så att det skall bli enklare för det s k civilsamhället att få stöd för kontinuerlig verksamhet. Kriteriet för kulturstöd till nationella minoriteter föreslås ändras så att även utveckling ingår. Den nya föreslagna definition ser ut som följer:

“Stöd kan sökas för aktivitet/verksamhet som stärker, utvecklar eller förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kulturella uttryck.” Definitionen medger skapande verksamhet och inte bara förmedlande och synliggörande verksamhet.

Under våren fick sameföreningen tillgång till ett särskilt stöd från staden för språk- och kulturaktiviteter riktat till de nationella minoriteterna som ingår i förvaltningsområdet. Det stödet har vi använt för sydsamiska studiecirkeln, lulesamiskt språkkafé, skrivarkursen och pärlbroderikursen.

[wpforms id=”109491″ title=”true” description=”false”]

 

Läkande skrivande – kursstart 29 oktober

Hej, Ella-Maria heter jag och är en samisk skrivvägledare!
Tisdag den 29e oktober startar en kurs i läkande skrivande.

Läkande skrivande går ut på att öva sig i att skriva om saker du varit med om på ett skonsamt sätt. Jag är övertygad om att alla kan bli hjälpta av skrivande och jag ser mycket fram emot att hjälpa er utforska det.
Kursen kommer att utgå ifrån Write your selfs material, där jag är en certifierad vägledare. Jag riktar mig främst till samiska icke-män och HBTQ+personer, men i mån av plats välkomnar jag även personer från andra av världens urfolk eller Sveriges nationella minoriteter (romer, judar, sverigefinnar samt tornedalingar).
Kursen kommer att pågå en gång i veckan i sju veckor. Från den 29e oktober till den 10e december. Tiden är från 18-20 med möjlighet att stanna kvar och skriva till 21. Vi kommer att hålla till i Sensus lokaler vid Mariatorget, Torkel Knutssonsgatan 39. Priset är 700 kronor för alla tillfällena och då ingår kursmaterial samt någon form av fika vid träffarna.
Det är ett begränsat antal platser så skynda att fynda!
Jag reserverar mig för att skjuta på kursen vid för få anmälningar.
Jag ser så mycket fram emot att träffa er alla.
Här kan du läsa mer om projektet jag är med i:
Här finns information om Write your self:
Anmäl intresse genom att maila: ellamarianutti@gmail.com så hör jag av mig!

Sydsamiska språkcirkeln överbokad

I våra vilda drömmar hoppades vi att 16 skulle anmäla sig. När första dagen kom hade 20 anmält sig.

Finansiärer av studiecirkeln är Institutet för Språk och Folkminnen och Stockholms stads kulturförvaltning (via statsbidraget till förvaltningsområden för nationella minoritetsspråk).

Sydsamisk studiecirkel startar 18 maj

Free-Photos / Pixabay
Åtta anmälda deltagare finns nu. Det finns plats för fler.

Första kursdatum: Lördagen 18 maj,  kl 10.00

Studiecirkel i sydsamiska med 8 månadsvisa tillfällen under 2019  om fyra timmar per gång. En pensionerad lärarresurs från Samernas i Jokkmokk undervisar vid varje tillfälle.

Genomförande i detalj.

Studiecirkelns lärarledda tillfällen kommer att vara lördagar mellan 10 och 14.30 med utrymme för paus om 30 minuter. Studieförbundet Sensus lokal är placerad på söder nära Södra station och Mariatorget (T) med bekväm tillgänglighet från hela regionen. Mellan mötestillfällen med lärare kommer virtuella möten via dator hållas av cirkelledare.

En idé med språkcirklar är att man bör träffas ofta och regelbundet. Ytterligare träffar på vardagskvällar mellan de lärarledda träffarna har planerats in. Ett enkelt internetverktyg för videokonferens kommer att användas, som komplement till de fysiska träffarna om du inta har möjlighet att komma.

Om du ännu inte har anmält dig,  skicka e-post till info@sameforeningen-stockholm.se

Lulesamisk språkcirkel

En lulesamisk språkcirkel träffas varannan tisdag i Sensus lokaler. Nästa gång är 10 februari. Det är tredje terminen deltagarna har påbörjat nu.

Om det nu är så att det finns någon lulesame som inte känner till studiecirkeln så är det nu kommunicerat.

Ta kontakt med Annmari Andersen. ex vis på Facebook

Rapport från poesicirkeln

Brev till Sameförenings styrelse Stockholm 2014-12-03

från Antolina Gutiérrez del Castro , cirkelledare i ”samisk poesi studiecirkel” .

Bästa styrelseledamöter,

Studiecirkeln ”Europas Urfolkskultur. Del 1: Samisk poesi ” kommer att ta slut sondagen 7/12/14.

Dagen innan ser vi föreställningen ”Aillohas- Solens son ”

Vi har följt studieplanen som skickades till er och som kompletterades med:
1. “Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)” : utfärdad 11 juni 2009
2. ”Bibliotekslag (2013:801)”; utfärdad 31 oktober 2013

Deltagarna (9 i listan) dock (en kunde inte vara närvarande p.g.a. av arbetsresa) har haft ett mycket aktivt deltagande i studiecirkeln. Studier av Nils- Aslak Valkeapääs (Nordiska rådets litteraturpris) verk skede på både nordsamiska -språk revitalisering- och på ny norska, bokmål, och svenska (översättningar )
Vi har funnit seriösa svårigheter att kunna hitta dessa böcker (de ursprungliga versionerna och översättningarna) då det har visat sig att böckerna är slutsålda i bokhandlarna och i bokförlagen och att det finns för få exemplarer att låna ut från Stockholms Regionbiblioteken (flera som finns i deras kataloger är spårlös försvunna).

A) Med Bibliotekslagen i handen (prioriterade grupper paragraf 5: minoritetsspråk ) har jag begärt till Stockholms stadsbibliotek att de ska köpa:
1a. Beaivi, áhčážan. Nordsamiska. Kautokeino: DAT 1988
1b. Solen min far : oversättare Harald Gaski, J.Torda, K. Utsi (svenska, bokmål, ny norska ) DAT 1990
2a. Ruoktu Váimus diksamling (nordsamiska). DAT 1985
2b. Vidderna inom mig: DAT 1987 (svenska)
3a. Eanni, eannážan diksamling2001 (nordsamiska) DAT
4.Jus gazzebietár bohkosiv ccii (nordsamiska) Kautokeino 1996
5.Nuguhkkindat mii lahka / Så Fjernt oet naere (nordsamiska, norska, svenska) DAT
och har givit till deras inköpsavdelningen information om hur kan de hitta böckerna.
Jag har redan fått ett mejl där de informerar att de kommer att köpa alla böcker som stå på listan.

B) Och med Bibliotekslagen i handen (prioriterade grupper: paragraf 4, funktion nedsättning)
har jag beställt till LEGIMUS –via Stadsbibliotek Ljudbokavdelning – att de ska läsa in
1. Beaivi, áhčážan på Nordsamiska och sitt översättning
2. Solen min far (på svenska, bokmål, ny norska)
(Valkeapääs ”Vidderna inom mig” finns det redan som talbok på svenska.)
C) Jag har också beställt till LEGIMUS -via Fittja Bibliotek-
3. ”Viidat divttat Samis” / ”Vidd dikter från Sápmi”PODIUM (på samiska och svenska) av Rose-Marie Huuva, Inghilda Tapio, Thomas marainen, Simon Marainen
Legimus har svårigheter att hitta in läsare på nordsamiska är det någon som är intresserade kontakta: MTM inläsare tf 08-580 02 700, e-mail: info@mtm.se

Jag vill tacka alla som har hjälp oss att utföra cirkeln i synnerhet till :
1. Margaretta Carlander bibliotekarie på Mångkulturellt forsknings Centrum som lyckades skaffa alla (ej till hemlån) böcker genom fjärrlån från forskningsbiblioteken runt hela Sverige
och till

2. Personalen från Fittja Bibliotek ( Peter, Maria, Kajsa..) som hjälpte absolut med allt .
De har redan köpt en bok som vi kommer att läsa nästa termin och de planerar en SAMI vecka till vår 2015 .

3. Jag vill tacka styrelsen för den information om cirkeln som ni har spridit via webben och för allt arbetet som ni gör och

4. Jag vill tacka alla fantastiska deltagarna som har berikat oss så otroligt mycket och som har gjort oss så lyckliga!

Antolina Gutiérrez del Castro