Rapport från poesicirkeln

Brev till Sameförenings styrelse Stockholm 2014-12-03

från Antolina Gutiérrez del Castro , cirkelledare i ”samisk poesi studiecirkel” .

Bästa styrelseledamöter,

Studiecirkeln ”Europas Urfolkskultur. Del 1: Samisk poesi ” kommer att ta slut sondagen 7/12/14.

Dagen innan ser vi föreställningen ”Aillohas- Solens son ”

Vi har följt studieplanen som skickades till er och som kompletterades med:
1. “Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)” : utfärdad 11 juni 2009
2. ”Bibliotekslag (2013:801)”; utfärdad 31 oktober 2013

Deltagarna (9 i listan) dock (en kunde inte vara närvarande p.g.a. av arbetsresa) har haft ett mycket aktivt deltagande i studiecirkeln. Studier av Nils- Aslak Valkeapääs (Nordiska rådets litteraturpris) verk skede på både nordsamiska -språk revitalisering- och på ny norska, bokmål, och svenska (översättningar )
Vi har funnit seriösa svårigheter att kunna hitta dessa böcker (de ursprungliga versionerna och översättningarna) då det har visat sig att böckerna är slutsålda i bokhandlarna och i bokförlagen och att det finns för få exemplarer att låna ut från Stockholms Regionbiblioteken (flera som finns i deras kataloger är spårlös försvunna).

A) Med Bibliotekslagen i handen (prioriterade grupper paragraf 5: minoritetsspråk ) har jag begärt till Stockholms stadsbibliotek att de ska köpa:
1a. Beaivi, áhčážan. Nordsamiska. Kautokeino: DAT 1988
1b. Solen min far : oversättare Harald Gaski, J.Torda, K. Utsi (svenska, bokmål, ny norska ) DAT 1990
2a. Ruoktu Váimus diksamling (nordsamiska). DAT 1985
2b. Vidderna inom mig: DAT 1987 (svenska)
3a. Eanni, eannážan diksamling2001 (nordsamiska) DAT
4.Jus gazzebietár bohkosiv ccii (nordsamiska) Kautokeino 1996
5.Nuguhkkindat mii lahka / Så Fjernt oet naere (nordsamiska, norska, svenska) DAT
och har givit till deras inköpsavdelningen information om hur kan de hitta böckerna.
Jag har redan fått ett mejl där de informerar att de kommer att köpa alla böcker som stå på listan.

B) Och med Bibliotekslagen i handen (prioriterade grupper: paragraf 4, funktion nedsättning)
har jag beställt till LEGIMUS –via Stadsbibliotek Ljudbokavdelning – att de ska läsa in
1. Beaivi, áhčážan på Nordsamiska och sitt översättning
2. Solen min far (på svenska, bokmål, ny norska)
(Valkeapääs ”Vidderna inom mig” finns det redan som talbok på svenska.)
C) Jag har också beställt till LEGIMUS -via Fittja Bibliotek-
3. ”Viidat divttat Samis” / ”Vidd dikter från Sápmi”PODIUM (på samiska och svenska) av Rose-Marie Huuva, Inghilda Tapio, Thomas marainen, Simon Marainen
Legimus har svårigheter att hitta in läsare på nordsamiska är det någon som är intresserade kontakta: MTM inläsare tf 08-580 02 700, e-mail: info@mtm.se

Jag vill tacka alla som har hjälp oss att utföra cirkeln i synnerhet till :
1. Margaretta Carlander bibliotekarie på Mångkulturellt forsknings Centrum som lyckades skaffa alla (ej till hemlån) böcker genom fjärrlån från forskningsbiblioteken runt hela Sverige
och till

2. Personalen från Fittja Bibliotek ( Peter, Maria, Kajsa..) som hjälpte absolut med allt .
De har redan köpt en bok som vi kommer att läsa nästa termin och de planerar en SAMI vecka till vår 2015 .

3. Jag vill tacka styrelsen för den information om cirkeln som ni har spridit via webben och för allt arbetet som ni gör och

4. Jag vill tacka alla fantastiska deltagarna som har berikat oss så otroligt mycket och som har gjort oss så lyckliga!

Antolina Gutiérrez del Castro

2 svar på ”Rapport från poesicirkeln”

Kommentarer är stängda.