Kategori: Historia

En aktuell programserie som bland annat ger bakgrunden till det pågående Vapstensmålet.

Att spela upp seminariet De tvångsförflyttades historia som sändes från Arjeplog 2019-10-04 är inte längre möjligt. 10:00-10:15 Välkommen Jon Erling Utsi och Christina Sundqvist 10:15-10:30 Jojk med Simon Marainen 10:30-11:30 Johannes Marainen ” Historiska gränsdragningar i Sapmi” 11:30-12:30 Kristina Utsi …

De tvångsförflyttades historia – 4/10 Läs mer »

Inbjudan till öppet seminarium om återbördande av samiska mänskliga kvarlevor i samlingar, “Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar: Historiska perspektiv, aktuella debatter och vägar framåt”, som arrangeras i Sal IV, Universitetshuset i Uppsala den 9 april, 9.15-12.00, i samband med Svenska …

Öppet seminarium : “Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar” Läs mer »

Bürest! Líksjuon Sámiensiäbrrie inbjuder alla Sameföreningen i Stockholms medlemmar att delta den 9e augusti vid högtidlighållandet av återbördandet av de mänskliga kvarlevor som bortförts från Lycksele gamla kyrkogård under utgrävningar 1950. Repatrieringen i Lycksele är en anhörigfråga, en medmänsklighetsfråga, en …

Inbjudan till återbegravningsceremonin i Lycksele – 9/8 Läs mer »

Den 9 augusti 2019 återbördas mänskliga kvarlevor från 25 personer till Lycksele gamla begravningsplats. Det är den största repatriering som någonsin gjorts i Sverige. Lycksele kyrkplats omfattade området från Ångermanland, hela Västerbotten och en bit av Norrbotten. De som har …

Föreläsning om återbegravning i Lycksele – 14/3 Läs mer »

5.2 – 28.4 2019. Utställning i Tensta Konsthall. Konsten och samiska konstnärer spelade en framträdande roll i den dramatiska Alta-konflikten som pågick åren 1978 – 1982 i norra Norge. Under parollen ”Låt älven leva!” (på samiska: Ellos eatnu) mobiliserades protester …

Ellos eatnu! – Låt älven leva! Viljan till självbestämmande och en ny världslighet Läs mer »

Skansen söker museipedagoger till sommarsäsongen 2019! Det inkluderar förstås samevistet. Sista ansökningsdag 27.01.2019. Säsongsanställningar | Skansen.sehttp://www.skansen.se/sv/s%C3%A4songsanst%C3%A4llningarLeta efter rubriken “Museipedagoger till Saemien Sijte” i listan.    

Utöver föreläsningen om Arkeologen berättar: Birkarlar och samer kommer slutpresentationen av RJ-programmet “Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandinavien 500-1500 e.Kr.” (projektledare Ingela Bergman, Silvermuseet) på Historiska museet, Stockholm, onsdagen den 24 oktober, kl. 14-16. Föranmälan behövs. Se programmet i …

Historiska Museet: Ytterligare föreläsningar 24/10 14-16 Läs mer »

Sedan lång tid har det funnits en samisk befolkning i Mellansverige. I arkiv och folktradition skymtar en grupp människor som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi …

Samiska spår i Mellansverige – 29 september Läs mer »