Elin Anna Labba sommarpratar 3 augusti 2021

Elin Anna Labba 3 augusti 2021 - Sommar & Vinter i P1 | Sveriges Radio

Elin Anna Labba 3 augusti 2021 – Sommar & Vinter i P1 | Sveriges RadioFörfattaren om samernas historia och att växa upp under midnattssolen utan språk.

Elin Anna Labba fick 2020 Augustpriset för sin fackbok, ”Herrarna satte oss hit”. Den berättar om tvångsförflyttningen av samer som tog sin början för ungefär 100 år sedan. Boken bygger på ett hundratal intervjuer.

Elin Anna Labba arbetar på författarcentrum Sápmi i Jokkmokk med att stärka samernas litteratur och språk.

Hon har även skrivit för tidningen Samefolket och varit chefredaktör för ungdomstidskriften Nuorat.

Samefolket som E-tidning

Samefolket är från 1 juli också en e-tidning. Det firar Samefolket med gratis läsning av e-tidningen i ett halvår. E-tidningen fungerar också som taltidning.

E-tidning - Samefolket

E-tidning – Samefolket

Ladda ned appen från App Store eller Google Play Läs Samefolket var du än är! Från 1 juli 2020 finns Samefolket som e-tidning. Det firar vi genom att ge alla gratis läsning på webben året ut. Förutom det senaste numret kan du läsa alla tidningar tre år tillbaka. Som prenumerant betalar du inget extra för […]


Som taltidning. (NB. enbart på svenska!)

 

Bli programledare i höst

NRK Sápmi söker:
Hei!
Er du uredd, lite selvhøytidelig, har konkurranseinstinkt og går med en programleder i magen?
Da har vi lyst til å snakke med deg!
Vi søker programleder til nytt tv-program.
Du er gutt eller jente:
mellom 16 – 28 år
kunne snakke samisk
være tilgjengelig for opptak i 5 mnd fra høsten 2020. Du må kunne ta deg fri fra jobb eller skole i en periode på 5 mnd.
Er dette deg?

NRK Sápmi

Buoris!
La gus dån duosstel, i ilá jerudalá ja la gus dujna prográmmajådediddje tjoajven?
De sihtap dujna ságastit!
Åhtsåp prográmmajådediddjev ådå tv-prográmmaj.
Dån la báhttja jali næjttso:
16 – 28 jage vuoras
buvtá sámástit
asta báddit 5 máno 2020 tjavtja rájes (degu dille l jur dálla koronadile diehti). Hæhttu bessat bargos jali skåvlås ierit 5 mánnuj.
La gus dát dån?

NRK Sápmi

Hei!
Leatgo duostil ja roahkkat ja leago dus gilvovuoigŋa ja livččii go miella prográmma lágidit?
Jos nu, de mis lea miella du oažžut ságaide!
Mii ohcat oainnat prográmmajođiheaddji ođđa tv-prográmmii.
Don leat bárdni dahje nieida:
16 ja 28 jagi gaskka
Hálat/Humat/Ságastat/Sártnut sámegiela
Sáhttit dahkat báddemiid vihtta mánu čavčča rájes 2020 (nugo dál orrot leamen áššit koronadili geažil). Don fertet váldit friija barggus dahje skuvllas vihtta mánu.
Orrugo dá dutnje juoga?
Dalle dagat ná:
Deaddil dán liŋkii ja dieđit iežat dása, áigemearri lea duorastaga miessemánu 21. b.

NRK Sápmi

Nordsamisk speaker sökes!

Hej! Skolverket producerar just nu en informationsfilm som bland annat ska översättas till nordsamiska. Till detta är produktonsbolaget ute efter en speaker som kan läsa in texten. Man eller kvinna spelar ingen roll, men självklart ett plus om du känner dig bekväm framför mikrofonen. Du får ett manus skrivet på nordsamiska. Inspelning tar cirka två timmar och sker under början av november i Stockholm. Ersättning utgår. Är du intresserad? Maila då till: info@storstadmedieproduktion.se

microphone photo

Umeå 2014 – en samisk språngbräda

Två programrekommendationer ur radions arkiv.

P1s Kulturdokumentär Umeå 2014 – en samisk språngbräda som sändes 2012-03-31. Lyssna i efterhand på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/347327?programid=4384

Umeå blev kulturhuvudstad mycket beroende på att man lyfte fram den samiska kulturen i sin ansökan. Det har talats om att man använder det samiska, men de samiska kulturarbetarna väljer att å sin sida använda året för att tala med egen röst. I programmet hör du Sofia Jannok, Katarina Pirak Sikku, Simon Marainen, Katarina Barruk, Monica L Edmondson, Marc, Michael Lindblad och Jörgen Stenberg. Ett program av Helene Alm.

P2 live som sändes 27 mars. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/338163?programid=4427

Först ut är en konsert med flickkören Arctic Light och kvartetten Tetra. Sedan en konsert med Mari Boine och Norrbotten Big Band (startar 1:12:00 in i programmet). Sist ikväll en del av en konsert med jojkaren Simon Marainen och hans grupp Ára (startar 2:33:00). Hela konserten kommer att sändas i P2 live tisdag 6 maj 2014.

Dagstidningar på samiska och meänkieli ska lättare få presstöd

Regeringen har beslutat att dagstidningar på minoritetsspråken samiska och meänkieli lät- tare ska få presstöd. Kravet på abonnerad upplaga sänks från 1 500 till 750 exemplar för tidningar som i huvudsak skriver på något av språken, skriver Kulturdepartementet i ett pressmeddelande. Pressmeddelandet kan läsas i sin helhet på svenska på http://www.regeringen.se/sb/d/8147/a/230499 och på meänkieli på http://www.regeringen.se/sb/d/8147/a/231095