Covid-19 riskbedömningar

Inför evenemangssäsongen hösten 2020 har styrelsen genomfört Covid-19 riskbedömningar och föreskrivit åtgärder för att möta riskerna. Folkhälsomyndighetens anvisningar har följts. Resultatet är ett antal åtgärder som mötesledarna måste implementera. För att detta skall lyckas är det också viktigt att deltagarna följer instruktioner från mötesledarna och är orienterade om åtgärderna som skall vidtas.

Allmänt

Åtgärderna som är aktuella är nog kända av de flesta. Vi vill peka på följande:
– personer över 70 år skall enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation inte komma, använd online mötemöjlighet när sådan finns.
– föreningen kommer inte att servera fika eller mat, tag med egen termos och fika.
– extra instruktioner om handhygien när man kommer till och lämnar möteslokalen, ex vis toalettbesök
– extra vädring varje timme

Möten som innehåller individuell instruktion eller demonstration
– ansiktsmask skall bäras av alla deltagare

Långvariga möten, mer än tre timmar, eller att möteslokalen används flera dagar i rad.
– daglig desinfektion av lokalen före möte
– ansiktsmask skall bäras av alla deltagare

Riskmiminering

Åtgärderna som skall vidtas kan inte ta bort all risk, men kan minimera riskerna rejält. Ditt samarbete att följa åtgärderna är viktigt. Till sist har du och också ett personligt ansvar för att bedöma om du skall komma eller inte, särskilt i händelse att du skulle ha några symptom.

Riskbedömningar

Se nedan lista av dokument som kan läsas direkt eller laddas ned för läsning (beroende på dina inställningari webbläsaren.).

Färdkarta för språk- och kulturförbättringar i samiska förvaltningsområden

mohamed_hassan Pixabay

Skuggrapporten är en färdkarta över vad man i samrådsarbetet i samiska förvaltningsområden bör trycka på.

Sveriges språkarbete för och med nationella minoriteter enligt stadgan Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk övervakas av Europarådets granskande expertkommitté. Kommittén kräver in rapporter regelbundet från staten och de berörda minoriteterna (skuggrapporter). Den senaste skuggrapporten, den sjunde, lämnades över av Sametinget 10 oktober 2019.

Nu kan man kanske tycka att det här arbetet är verkningslöst men det görs framsteg över tiden. Framför allt är skuggrapporten en färdkarta över vad man i samrådsarbetet i samiska förvaltningsområden skall trycka på för att åstadkomma förbättringar.

Skuggrapport om samiska språkets ställning i Sverige – Sametinget
Sametinget konstaterar kort sagt att Sverige gör framsteg i minoritetspolitiken, om än med små ripsteg, och att det fortfarande behövs insatser för att säkerställa samisk språkrevitalisering och ambitionerna i Sametingets språkpolitiska handlingsprogram.

Läs skuggrapporten här

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

OpenClipart-Vectors / Pixabay

Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade 11.06.2018 om riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter

Bakgrund
Kommunerna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja utvecklingen av respektive kultur.

Redan 1999 fattade riksdagen beslut om att ansluta till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar (och minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli).

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned [176.66 KB]