Covid-19 riskbedömningar

Inför evenemangssäsongen hösten 2020 har styrelsen genomfört Covid-19 riskbedömningar och föreskrivit åtgärder för att möta riskerna. Folkhälsomyndighetens anvisningar har följts. Resultatet är ett antal åtgärder som mötesledarna måste implementera. För att detta skall lyckas är det också viktigt att deltagarna följer instruktioner från mötesledarna och är orienterade om åtgärderna som skall vidtas.

Allmänt

Åtgärderna som är aktuella är nog kända av de flesta. Vi vill peka på följande:
– personer över 70 år skall enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation inte komma, använd online mötemöjlighet när sådan finns.
– föreningen kommer inte att servera fika eller mat, tag med egen termos och fika.
– extra instruktioner om handhygien när man kommer till och lämnar möteslokalen, ex vis toalettbesök
– extra vädring varje timme

Möten som innehåller individuell instruktion eller demonstration
– ansiktsmask skall bäras av alla deltagare

Långvariga möten, mer än tre timmar, eller att möteslokalen används flera dagar i rad.
– daglig desinfektion av lokalen före möte
– ansiktsmask skall bäras av alla deltagare

Riskmiminering

Åtgärderna som skall vidtas kan inte ta bort all risk, men kan minimera riskerna rejält. Ditt samarbete att följa åtgärderna är viktigt. Till sist har du och också ett personligt ansvar för att bedöma om du skall komma eller inte, särskilt i händelse att du skulle ha några symptom.

Riskbedömningar

Se nedan lista av dokument som kan läsas direkt eller laddas ned för läsning (beroende på dina inställningari webbläsaren.).