Sammandrag av föreläsning med Magnus Henreksson måndagen den 15 april 2024

Sameföreningen i Stockholm höll ett intressant föredrag med Magnus Henrekson i ABF-huset i mitten på april månad. Frågeställningen på föredraget var ”Är den gröna omställningen verkligen lönsam och vad kommer det att innebära för rennäringen i norr?”. Henrekson är ekonom och forskare på Institutet för näringslivsforskning (IFN) och har en del att säga om   förutsättningarna för den gröna omställning i norr ska bli lönsam och lyckad.

Det fossilfria stålverket H2 Green Steel kommer att behöva 100 Twh per år när det är igång. Var ska den energin komma ifrån, frågade Henreksson retoriskt. Det ska sägas att bland annat Harald Mix, riskkapitalist, står bakom de två projekten Northvolt i Skellefteå och  H2Green Steel i Boden. Det är dock också så att kommunerna i norr som får ta stora ekonomiska risker genom att det kommer att behövas bostäder, skolor och annan infrastruktur utan att veta om folk kommer att flytta till norr. Det är stor risk att många anställda som kommer att bli ”fly in – fly out” i kommunerna, de flyger in för att jobba under veckorna och åker hem på helgerna. Detta ger ju inga skatteinkomster till kommunerna. Han poängterade flera gånger att mer av vinsterna från gruvindustrin ska stanna hos kommunerna i norr.

Magnus avslutar en debattartikel med följande ord.  ”-Om projekten mot all förmodan skulle bli framgångsrika kommer vinsterna att hamna hos ägare och finansiärer som varken bor i norra Sverige eller betalar skatt där”.

Vid pennan Tomas Silfver, Ledamot Sameföreningen i Stockholm

Nyhetsbrev från Staare

Staaren Tïelte / Östersunds kommun har startat ett nyhetsbrev om nyheter i det sydsamiska språkområdet i samarbete med Gaaltije. Bakom nyhetsbrevet står Patricia Fjellgren nyligen anställd för att stötta utvecklingen av samiska språk och kulturaktiviteter i Östersunds kommun med omnejd. I omnejden räknas även Stuehkie / Stockholm! Känn dig välkommen till aktiviteter som anordnas i Staare, på plats eller digitalt. Prenumerera på nyhetsbrevet i nedan länk.

Staare - centrum i Saepmie

Staare – centrum i Saepmie

Nyhetsbrev #2 Staare – centrum i Saepmie. Veckans krönikör Jerker Bexelius, spänner bågen och siktar mot ett samiskt centrum där alla är med och påverkar. Du också!

Östersunds kommun startar upp ett nyhetsbrev i samarbete med Stiftelsen Gaaltije - Östersund.se

Östersunds kommun startar upp ett nyhetsbrev i samarbete med Stiftelsen Gaaltije – Östersund.se

Nyhetsbrevet Saernieh Åarjelsaepmeste / Nyheter från Åaarjelsaepmie blir en tydlig kanal för att ta hitta information om allt som händer i Staare/Östersund och i Åarjelsaepmie.

Östersunds kommun stärker arbetet med att utveckla samiska språk- och kulturaktiviteter - Östersund.se

Östersunds kommun stärker arbetet med att utveckla samiska språk- och kulturaktiviteter – Östersund.se

I samband med att vi firar Samefolkets dag, 6 februari, vill vi passa på att berätta om hur vi som samisk förvaltningskommun fortsätter att skapa möjligheter för att utveckla samiska språk- och kulturaktiviteter.