Tjállegoahte har inget nyhetsbrev. Här är två evenemang som kan vara intressanta för våra litteraturintresserade medlemmar. Först om en bokcirkel som har sin nästa träff den 24 mars om Himlabrand…

Ny stor studie tar helhetsgrepp på samers hälsa | Umeå universitetI dagarna går en enkät ut till inte mindre än 10 000 samer i Sverige. Det är en undersökning av samers hälsa och livsvillkor som genomförs av forskare vid Umeå universitet på uppdrag av Sametinget. Delta i digitalt lunchseminarium om studien onsdagen 3 mars kl 12.00.

De samiska gudstjänsterna är för närvarande inställda. Gudstjänsterna, som också kallas Samiskt andrum, leds av prästen Lovisa Underdal, hålls på svenska med inslag av samernas eget modersmål. Svenska kyrkans uppgift…

När regissören bakom Sameblod, Amanda Kernell, lanserade Charter i våras, anade vi föga att den filmen skulle bli Oscarsnominerad. Nomineringen i sig innebär ett kvitto för Amanda i uppvisat filmhantverk…

Nordiska museet har öppnat en digital ingång till sitt arkiv. Det som kan vara intressant för forskande och nyfikna samer är Fataburen och Frågelistorna. Se detaljerad beskrivning i nedanstående länkad…

Inför evenemangssäsongen hösten 2020 har styrelsen genomfört Covid-19 riskbedömningar och föreskrivit åtgärder för att möta riskerna. Folkhälsomyndighetens anvisningar har följts. Resultatet är ett antal åtgärder som mötesledarna måste implementera. För…