Orienteringskurs i samisk arkeologi öppnar anmälan 15 december 2021

Om kursen

Kursledare är Markus Fjellström som är arkeolog vid Oulu och Stockholms universitet. Han har även en koppling till Silvermuseet i Arjeplog där han också kommer ifrån. Tillsammans med mina kollegor har han organiserat en orienteringskurs i samisk arkeologi vid Stockholms universitet som kommer att ges till våren. Det är första gången som den kommer att ges till våren. Det är då Markus som håller i kursen. Han har disputerat i laborativ arkeologi med inriktning mot samisk arkeologi och matkulturer i Sápmi. För ändamålet har även föreläsare bjudits in för att föreläsa om specifika ämnen/punkter/teman.

Kursen kommer att lyfta fram olika aspekter av ämnet.

Anmälan

Kursen öppnar för sen anmälan den 15 december 2021. Se längre ned för länk till sen anmälan.

Samisk arkeologi - Stockholms universitet

Samisk arkeologi – Stockholms universitetKursen behandlar möten bland människor i Sápmi från järnåldern till modern tid i Norge, Sverige, Finland och Ryssland utifrån det arkeologiska källmaterialet och skriftliga källor. Kursen berör frågor om samisk materiell kultur, etnicitet,…

Sen anmälan - Stockholms universitet

Sen anmälan – Stockholms universitet

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan. Har du redan sökt 12 alternativ, kan du söka ytterligare 8 efter urval 2 när det gäller höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till…

Stadsmuseets utställning Vems är du? – Vernissage 29 januari 2022

Stadsmuseets utställning om nationella minoriteter öppnar 29 januari. Sameföreningens styrelse och samrådsgrupp har varit engagerad i referensgruppen för utställningsprojektet. En av museets aktiviteter i projektet har varit samla in material i form av bilder och berättelser från respektive nationell minoritet och urfolket samer.

Sametinget har öppnat en dialog med regeringen om hur samiskt material på muséer skall förvaltas och tillgängliggöras för forskning. Frågan är ännu inte avgjord.

En av uppgifterna för referenspersonerna har varit att se till att de som lämnar material om sig själva och sin släkt, bilder och berättelser, får tydlig information av Stadsmuséet om att det insamlade materialet kan komma att användas för framtida forskning och att samiskt inflytande i linje med urfolksrätt över materialets användning är svag.

Läs mer om utställningen och dess tillhörande evenemang som föreläsningar genom att klicka på nedanstående länkar:

Vems är du? - Stadsmuseet

Vems är du? – Stadsmuseet

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är sedan år 2000 Sveriges nationella minoriteter. Samer är även Sveriges urfolk. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är minoritetsspråk.

Längst ned på sidan kan du bläddra bland programtips som hör samman med utställningen.  Den första och åttonde februari annordnas fördjupande föreläsningar,

Vernissage: Vems är du? - Stadsmuseet

Vernissage 29 januari: Vems är du? – StadsmuseetI utställningen visas nytagna fotografier av Naina Helén Jåma och Johan Stigholt. Utställningen ger historiska tillbakablickar men bygger på människors berättelser här och nu. Det är erfarenheter och minnen som rymmer samhörighet, tystnad och och upprymdhet.

Staden & Vi: Historisk fördjupning av Vems är du? - Stadsmuseet

Staden & Vi: Historisk fördjupning av Vems är du? – Stadsmuseet

I denna föreläsning får du en fördjupning av några av de historiska teman som utställningen tar upp. Med utgångspunkt från Stockholm som mångfaldens och maktens stad genom historien gör vi nedslag i några platser och händelser som speglar de…

Samisk andlighet under Teologifestivalen 4-6 februari 2022

Den 5 februari under Teologifestivalen i Uppsala kommer en ström/ett tema att handla om samisk andlighet. Samiska sakkunniga kommer att medverka. Ylva Gustafsson är moderator.

Det brådskar med anmälan som måste göras redan 28 november! Se länk längre ned!

Lyssna till Gaaltijes Jerker Bexelius om den samiska strömmen på Teologifestivalen.

Teologifestivalen 2022 - Uppsala stift

Teologifestivalen 2022 – Uppsala stiftVi möts kring det som är på djupet viktigt och hållbart. Teologifestivalen 2022 riktar sig till dig som är nyfiken och vill prova på olika uttryck för andlighet. Anmäl dig nu – sista anmälningsdag är den 28 november.

Nyhetsbrev från Staare – No 2

Staaren Tïelte / Östersunds kommun har startat ett nyhetsbrev om nyheter i det sydsamiska språkområdet i samarbete med Gaaltije. Bakom nyhetsbrevet står Patricia Fjellgren nyligen anställd för att stötta utvecklingen av samiska språk och kulturaktiviteter i Östersunds kommun med omnejd. I omnejden räknas även Stuehkie / Stockholm! Känn dig välkommen till aktiviteter som anordnas i Staare, på plats eller digitalt. Prenumerera på nyhetsbrevet i nedan länk.

Staare - centrum i Saepmie

Staare – centrum i Saepmie

Nyhetsbrev #2 Staare – centrum i Saepmie. Veckans krönikör Jerker Bexelius, spänner bågen och siktar mot ett samiskt centrum där alla är med och påverkar. Du också!

Östersunds kommun startar upp ett nyhetsbrev i samarbete med Stiftelsen Gaaltije - Östersund.se

Östersunds kommun startar upp ett nyhetsbrev i samarbete med Stiftelsen Gaaltije – Östersund.se

Nyhetsbrevet Saernieh Åarjelsaepmeste / Nyheter från Åaarjelsaepmie blir en tydlig kanal för att ta hitta information om allt som händer i Staare/Östersund och i Åarjelsaepmie.

Östersunds kommun stärker arbetet med att utveckla samiska språk- och kulturaktiviteter - Östersund.se

Östersunds kommun stärker arbetet med att utveckla samiska språk- och kulturaktiviteter – Östersund.se

I samband med att vi firar Samefolkets dag, 6 februari, vill vi passa på att berätta om hur vi som samisk förvaltningskommun fortsätter att skapa möjligheter för att utveckla samiska språk- och kulturaktiviteter.