Sammandrag av föreläsning med Magnus Henreksson måndagen den 15 april 2024

Sameföreningen i Stockholm höll ett intressant föredrag med Magnus Henrekson i ABF-huset i mitten på april månad. Frågeställningen på föredraget var ”Är den gröna omställningen verkligen lönsam och vad kommer det att innebära för rennäringen i norr?”. Henrekson är ekonom och forskare på Institutet för näringslivsforskning (IFN) och har en del att säga om   förutsättningarna för den gröna omställning i norr ska bli lönsam och lyckad.

Det fossilfria stålverket H2 Green Steel kommer att behöva 100 Twh per år när det är igång. Var ska den energin komma ifrån, frågade Henreksson retoriskt. Det ska sägas att bland annat Harald Mix, riskkapitalist, står bakom de två projekten Northvolt i Skellefteå och  H2Green Steel i Boden. Det är dock också så att kommunerna i norr som får ta stora ekonomiska risker genom att det kommer att behövas bostäder, skolor och annan infrastruktur utan att veta om folk kommer att flytta till norr. Det är stor risk att många anställda som kommer att bli ”fly in – fly out” i kommunerna, de flyger in för att jobba under veckorna och åker hem på helgerna. Detta ger ju inga skatteinkomster till kommunerna. Han poängterade flera gånger att mer av vinsterna från gruvindustrin ska stanna hos kommunerna i norr.

Magnus avslutar en debattartikel med följande ord.  ”-Om projekten mot all förmodan skulle bli framgångsrika kommer vinsterna att hamna hos ägare och finansiärer som varken bor i norra Sverige eller betalar skatt där”.

Vid pennan Tomas Silfver, Ledamot Sameföreningen i Stockholm