Samepolitikens gränser – delta i forskningsprojekt

mohamed_hassan / Pixabay

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet är nu med i ett  forskningsprojekt som heter Samepolitikens gränser: Innanför- och utanförpositioner i samiskt samhällsbyggande. Projektet är en fortsättning på den väljarundersökning som Ragnhild Nilsson och Ulf Mörkenstam gjorde inför valet 2017 och som blev en bok om Sametinget. Projektet är ett samarbete mellan svenska och norska forskare från Samisk högskola i Kautokeino, från universiteten i Tromsö och Oslo på norsk sida, och från universiteten i Stockholm och Göteborg i Sverige. Projektet finansieras av det norska forskningsrådet. Projektet sin utgångspunkt i det faktum att urfolks rättigheter har fått ett allt starkare erkännande internationellt under de senaste tjugo åren, inte minst tydligt i FN:s Deklaration om urfolkens rättigheter från 2007. De nordiska länderna uppvisar en samstämmighet i hur samernas rättighetskrav har bemötts: ett folkvalt Sameting har etablerats, som skall fungera som representativt organ för det samiska folket. Sametingens ställning och funktion i det samiska samhället är dock i många delar outforskad och kanske särskilt så i Sverige. Det övergripande syftet med projektet är därför att analysera och jämföra sametingens position och funktion i det samiska samhället i Sverige och Norge.

Vi är i den här delen av projektet intresserade av hur samer upplever sin anknytning till det samiska samhället och det samiska politiska systemet. Vi kommer att göra ca 20-30 intervjuer, som i stora drag om vad det innebär att vara same, hur man ser på Sametinget, Sametingets röstlängd och samiskt självbestämmande. Vi vill gärna intervjua samer som bor i Stockholmsområdet och undrar därför om det skulle vara möjligt för er inom Sameföreningen i Stockholm att skicka ut den här informationen till era medlemmar, så att de som är intresserade av att vara med kan kontakta oss?

För de som väljer att vara med är det viktigt att veta att:

1)     Deltagande är helt frivilligt, intervjun kommer att spelas in men du är helt fri att när du vill under intervjun avbryta din medverkan och du är även fri att kontakta mig efter intervjun för att meddela att du inte längre vill medverka. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter till en timme. Analysresultaten från intervjuerna kommer att ingå som underlag till en eller två vetenskapliga artiklar.

2)     Intervjuerna kommer att behandlas helt anonymt, det vill säga ditt namn kommer inte att förekomma någonstans. Detaljer om din person eller som kan avslöja din identitet kommer inte att presenteras i analysen. All rapportering från de här intervjuerna bygger på att det inte ska vara möjligt att identifiera enskilda personer. De enda som kommer få ta del av dina intervjusvar är den person som intervjuar samt forskarna Ragnhild Nilsson och Ulf Mörkenstam.

För de som vill vara med på en intervju eller har fler frågor kring forskningsprojektet eller andra etiska frågor är varmt välkomna att kontakta mig:

Hälsningar / Dearvvuoðaiguin / Regards

Ragnhild Nilsson

Statsvetenskapliga institutionen

Stockholms universitet

070-6734414

ragnhild.nilsson@statsvet.su.se

http://www.statsvet.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/doktorander/ragnhild-nilsson-1.235547

En valberedares våta dröm…

… är att kandidater till styrelseval hör av sig självmant till valberedningen. Två medlemmar i styrelsen för Sameföreningen i Stockholm har avgått. Det har tidigare meddelats inom föreningen via epostutskick. När nu valberedningen söker kandidater för komplettering vill vi gärna påpeka att vi söker brett för tips om kandidater utöver att söka bland medlemmar:

– f. d. medlemmar
– samer som har tänkt att bli medlemmar
– make/make/sambo till huvudmedlem i samiskt hushåll (se stadgarna om den möjligheten)

Den tidigare ordföranden skriver “Jag lämnar över till en kompetent styrelse med engagerade ledamöter som nu söker en ny ordförande och en ledamot. Det har varit en innehållsrik period med möten med många samer, politiker (både samiska och svenska), allierade i kampen för samiska frågor, andra urfolk, styrelsemöten och medlemsmöten och mycket mer”.

Att vara med i ett styrelsearbete i en sameförening är lärorikt om man har som ambition att komma det samiska samhällslivet in på djupet.

Styrelsen står inte ensam i arbetet. Det finns medlemmar utanför styrelsen som har dedikerade arbetsuppgifter eller är kontaktpunkter för en viss fråga ex vis Samiskt Kulturcentrum i Stockholm.

Utmaningen är att hitta arbetsformer för styrelsen som stöder människor mitt i ett allt snabbare liv som kan förändras fort. Kort och gott: Var med och utveckla Sameföreningen i Stockholm!

Skriv ett epost till inge.frisk@biegga.com eller nillamf@yahoo.co.uk med din intresseförklaring och telefonnnummer så ringer vi upp.

Samiskt Valhäng

När väl känslorna efter valdebatten har lagt sig kan det vara dags för en bit mat innan föreställningen CO2lonialNATION eller att man bara vill kura ihop sig med partikamraterna för att lägga upp taktiken inför valet.

Om du skall snart tillbaka igen till CO2lonialNATION kl 19.00 finns många små kafeer och bistron samt två restauranger med uteservering med solchans nära Riksbron; Polpette och Pickwick på Drottninggatan 6 nära teater Unga Klara.

Om du vill stanna länge med många kompisar och kunna röra dig mellan borden är Bistro Boheme med sin jättestora uteservering lämplig. Norr om Olof Palmes gata på Drottninggatan 71. http://www.bistroboheme.se/stora-s%C3%A4llskap-tapas

Använd det här eventet till att tala om vart du och ditt gäng tänker gå eller befinner sig.
Valhäng på Bistro Bohéme