En valberedares våta dröm…

… är att kandidater till styrelseval hör av sig självmant till valberedningen. Två medlemmar i styrelsen för Sameföreningen i Stockholm har avgått. Det har tidigare meddelats inom föreningen via epostutskick. När nu valberedningen söker kandidater för komplettering vill vi gärna påpeka att vi söker brett för tips om kandidater utöver att söka bland medlemmar:

– f. d. medlemmar
– samer som har tänkt att bli medlemmar
– make/make/sambo till huvudmedlem i samiskt hushåll (se stadgarna om den möjligheten)

Den tidigare ordföranden skriver “Jag lämnar över till en kompetent styrelse med engagerade ledamöter som nu söker en ny ordförande och en ledamot. Det har varit en innehållsrik period med möten med många samer, politiker (både samiska och svenska), allierade i kampen för samiska frågor, andra urfolk, styrelsemöten och medlemsmöten och mycket mer”.

Att vara med i ett styrelsearbete i en sameförening är lärorikt om man har som ambition att komma det samiska samhällslivet in på djupet.

Styrelsen står inte ensam i arbetet. Det finns medlemmar utanför styrelsen som har dedikerade arbetsuppgifter eller är kontaktpunkter för en viss fråga ex vis Samiskt Kulturcentrum i Stockholm.

Utmaningen är att hitta arbetsformer för styrelsen som stöder människor mitt i ett allt snabbare liv som kan förändras fort. Kort och gott: Var med och utveckla Sameföreningen i Stockholm!

Skriv ett epost till inge.frisk@biegga.com eller nillamf@yahoo.co.uk med din intresseförklaring och telefonnnummer så ringer vi upp.