Samer i imperiets mitt

Samer i imperiets mitt. Samiskt liv i det tidigmoderna Sverige – en glömd historia? så är titel och underrubrik formulerad i Jonas M Nordins bidrag till antologin Tillfälliga Stockholmare

PUBLIKATION
Hägern Större 16 : Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103 : arkeologisk undersökning 1987 : SR 766 / Barbro Århem. – Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöenheten, 2009. – 47, [3] s. : ill. – (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöenheten ; 2008:7). – ISBN 978-91-85233-90-8

Ett boksläpp kommer att hållas på Postmuseum den 5 september kl 17.30. OBS förköp av bljett tll boksläppet.

Bilden Samisk hornsked, funnen i kvarteret Hägern större vid Drottninggatan, illustrerar Jonas M Nordins artikel

Fotograf/Källa: Helena Fennö. Stadsmuseet, Stockholm