Författare: SFIS Admin

Om vår kurs i sydsamiska. Artikel på minoritet.se

Sveriges språkarbete för och med nationella minoriteter enligt stadgan Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk övervakas av Europarådets granskande expertkommitté. Kommittén kräver in rapporter regelbundet från staten och de berörda minoriteterna (skuggrapporter). Den senaste skuggrapporten, den sjunde, lämnades över av …

Vägledning för språk- och kulturförbättringar i samiska förvaltningsområden Read More »

Att spela upp seminariet De tvångsförflyttades historia som sändes från Arjeplog 2019-10-04 är inte längre möjligt. 10:00-10:15 Välkommen Jon Erling Utsi och Christina Sundqvist 10:15-10:30 Jojk med Simon Marainen 10:30-11:30 Johannes Marainen ” Historiska gränsdragningar i Sapmi” 11:30-12:30 Kristina Utsi …

De tvångsförflyttades historia – 4/10 Read More »

Vi söker dig ungdom mellan 18 och och 25 som vill bidra till att förbättra möjligheterna för framtida generationers unga samer i Stockholm att förvärva sitt samiska språk och kultur. Vad var det som du saknade under din uppväxt, i …

18 – 25? delta i språk- och kulturarbetet för samer i Stockholm! Read More »

Styrelsen i Kaija Anstensens Minnesfond vill genom bifogad annons informera om möjligheterna att söka stipendium från fonden.

Kom och lär känna samisk kultur och språk under lediga former genom samisk poesi, både svensk och samisk.  Läs, känn in, diskutera och läs upp. Vi hjälper varandra att förstå poesi på de samiska språken. Med poesin som associationsbärare pratar …

Poesigruppen kallar för hösten Read More »

Riksidrottsmusét bjuder alla medlemmar på vernissage vid öppningen av utställningen Sport och Sapmi. Vernissageinbjudan i länken.

Äldreförvaltningen i Stockholms stad har översatt sin broschyr om äldreomsorg till lule-, nord och sydsamiska. Nu vill äldreförvaltningen få broschyren korrekturläst, gärna med stockholmsögon eller att man är familjär med terminologin från annat förvaltningsområde. Omfattningen av arbetet bedöms vara ca …

Korrekturläsare sökes: lule- och sydsamiska Read More »

Hej, Ella-Maria heter jag och är en samisk skrivvägledare! Tisdag den 29e oktober startar en kurs i läkande skrivande. Läkande skrivande går ut på att öva sig i att skriva om saker du varit med om på ett skonsamt sätt. …

Läkande skrivande – kursstart 29 oktober Read More »