Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure kommer till Stockholm

Begrav mitt hjärta kommer till Årsta Folkets Hus, torsdagen 9 december kl 19 och fredagen 10 december kl 19. Biljetter tillgängliga hos Tickster.

Vem äger rätten till marken? Vem bestämmer var renarna får beta?

”Alldenstund lapparna behöver mark i båda länderna ska det enligt gammal sedvana vara tillåtet att vår och höst flytta renhjordarna över gränserna” slogs fast i Lappkodicillen år 1751.

Sedan dess har regeringar, konventioner, utredningar, förordningar kommit och gått – de svenska och norska staterna har stridit i mer än hundra år, ständigt hamnat på kollisionskurs när de förhandlat om gränsdragningen.

Mitt i striden, utan möjlighet att påverka vad som händer, har de svenska samerna tvingats finna sig i att deras möjligheter att följa sina renar har begränsats.

Frågorna kvarstår. Vem äger rätten till marken? Vem bestämmer var renarna får beta?

252 år efter Lappkodicillens tillblivelse, 2003, beslutas på högsta nivå att utse Lars Norberg till ”ordförande för delegationen som ska förhandla med Norge om en ny gränsöverenskommelse gällande renbetesmarkerna.”

Norberg hade under sin karriär som diplomat varit engagerad i flera medlingsuppdrag runt om i världen och regeringen ansåg att han var rätt man att hitta de lösningar som behövdes utan att någon strid med den norska regeringen skulle uppstå. Men lika välinformerad som hans nya uppdragsgivare var om Norbergs gedigna meriter, lika lite kände de om hans ursprung – något som skulle visa sig ge oanade konsekvenser.

Om detta berättar pjäsen Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure, som grundar sig på boken med samma namn skriven av Lars Norberg.

Udtja Lasse Norberg var den svenske UD-tjänstemannen som var med om förhandlingarna med Norge om Renbeteskonventionen. Han skrev boken Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure där han beskrev sina erfarenheter.

När man betänker titeln, Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure,  kommer man osökt att tänka på Dee Browns bok med titeln Begrav mitt hjärta vid Wounded Kneee, historien om de avgörande ögonblicken i Amerikas urfolks historia.

Trailer:

Renbetesförhandlingar blev till teater - urpremiär idag! - Sameradion & SVT Sápmi | Sveriges Radio

Renbetesförhandlingar blev till teater – urpremiär idag! – Sameradion & SVT Sápmi | Sveriges Radio

Juristen och diplomaten Lars Norbergs bok “Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure” är grunden för Giron Sámi Teáhters nya föreställning, som har premiär ikväll.
I …

Diplomaten som fick sparken - nu blir det teater - Sameradion & SVT Sápmi | Sveriges Radio

Diplomaten som fick sparken – nu blir det teater – Sameradion & SVT Sápmi | Sveriges Radiohttps://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=6880697Förhandlingarna om ny renskötselkonvention mellan Sverige och Norge blir teater på Giron Sámi Teáhter.

Sameboplatser i Vetenskapsradion Historia

I morgon fredag, 17/9 2021, sänds Vetenskapsradion Historia som handlar om tidiga samiska boplatser i Uppland.  Våra medlemmar Ylva Gustafsson och Maritha Sandberg Lööf blev inbjudna av forskaren Jonas Monié Nordin (som de lärt känna genom Stadsmuseets projekt, se länk nedan) att under en dag följa de arkeologiska utgrävningarna.

Ni kan lyssna på programmet på P1 imorgon eller redan nu på SR Play. Både Ylva och Maritha kommenterar och Ylva jojkar.

Webbredaktörens kommentar: Om det är den sydligaste sameboplatsen kan ju diskuteras, tänker då på Lappkärrsberget och andra platser i Stockholmstrakten med omnejd. Kanske är det så att att man ur vetenskaplig synpunkt  inte kan bestämma var boplatsen är på Lappkärrsberget och att den då inte kan grävas ut.

Sydligaste sameboplatsen grävs ut 17 september 2021 - Vetenskapsradion Historia | Sveriges Radio

Sydligaste sameboplatsen grävs ut 17 september 2021 – Vetenskapsradion Historia | Sveriges Radio

Tobias Svanelid besöker ett sameviste och ett sockenlappboställe i norra Uppland för att bekanta sig med tiden då samer i södra Sverige inordnades av statsmakterna …

Om projektet Nationella minoriteters liv och livsvillkor i Stockholm – Stadsmuseet

I ett nytt projekt ska de nationella minoriteterna och det samiska urfolkets liv och livsvillkor i Stockholm med särskilt fokus på kvinnor och unga synliggöras. Syftet är att bredda, fördjupa och sprida kunskap om…

Psykisk hälsa, självmord och suicidprevention bland samer – rapport från ett regeringsuppdrag

27 oktober 2021 12:00 – 13:00
En föreläsning med Jon Petter Stoor, PhD, leg psykolog och förste forskningsassistent vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Öppen föreläsning: Psykisk hälsa, självmord och suicidprevention bland samer – rapport från ett regeringsuppdragEn föreläsning med Jon Petter Stoor, PhD, leg psykolog och förste forskningsassistent vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Petter Stoor

Petter Stoor

I am Jon Petter Stoor, Pikku-Nilsá Ánde Biehtár, a Sámi/Swedish licensed clinical psychologist and researcher (PhD) born and raised in the city of Giron/Kiruna and Laeváš Sámi reindeer herding…

UR söker berättelser på de samiska språken

JUST NU SÖKER UR BERÄTTELSER PÅ MEÄNKIELI OCH SAMISKA SPRÅKEN!
Tycker du om historier? Vill du lära dig mer om hur man blir en bra berättare? Talar du meänkieli eller något av de samiska språken? Då har du chansen att delta i Storydox nya projekt, där projektet skapar berättelser på de nationella minoritetsspråken!

Storydox tar fram vanliga människors ovanliga berättelser från det verkliga livet. Just nu söker Storydox dig som vill berätta på meänkieli eller de samiska språken. Hos Storydox får du hjälp att forma en kort berättelse ur ditt liv. Historierna framförs på scen och läggs upp på URPlay. Ett visst arvode kan också utgå för din insats.

I det här projektet jobbar Storydox parallellt på svenska och på de olika nationella minoritetsspråken. Du framför din berättelse på minoritetsspråket.

Föreställningarna är tänkta att hållas redan i höst. Våren 2022 kommer Storydox ha föreställningar på de andra nationella minoritetsspråken. Om du är intresserad, hör av dig nu till https://info-storydox-k5ck.squarespace.com/din-berttelse

Storydox.sam_me.flyer

Attachments

Familjeaktivitet för barn – 11 september

Buerie båeteme! Första tillfället för samiska barn att träffas i Stockholm med omnejd. Familjeaktivitet för barn med medföljande vuxna. Vi träffas i tältkåtan på Överjärva gård. Vid föranmälan bjuder vi på souvas samt dryck. Ta med eget kaffe och sittunderlag.
Vi äter souvas, kastar lasso, läser sagor och går tipspromenad.

Tid: Lördag 11/9 10:30 – 12:30
Hitta dit: http://www.overjarvagard.se/hitta-hit/

Kontakt: Maria Tjäder 0705864727, maria.magdalena.tjader@gmail.com

Anmälan till familjeaktivitet för barn med medföljande vuxen. Sista anmälningsdag torsdag 9/9:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_dbxfLrQswGmsYCgiOot3133PCi4-aeA_eylXp7Ufj1mV-A/viewform?usp=sf_link

/Familjegruppen i Sameföreningen Máret, Marja, Sara, Maria

Aktiviteten genomförs med stöd av Stockholms stad (medel ut statsbidraget för nationella minoriteters förvaltningsområden)