Författare: SFIS Admin

Styrelsen i Kaija Anstensens Minnesfond vill genom bifogad annons informera om möjligheterna att söka stipendium från fonden.

Kom och lär känna samisk kultur och språk under lediga former genom samisk poesi, både svensk och samisk.  Läs, känn in, diskutera och läs upp. Vi hjälper varandra att förstå poesi på de samiska språken. Med poesin som associationsbärare pratar …

Poesigruppen kallar för hösten Läs mer »

Riksidrottsmusét bjuder alla medlemmar på vernissage vid öppningen av utställningen Sport och Sapmi. Vernissageinbjudan i länken.

Äldreförvaltningen i Stockholms stad har översatt sin broschyr om äldreomsorg till lule-, nord och sydsamiska. Nu vill äldreförvaltningen få broschyren korrekturläst, gärna med stockholmsögon eller att man är familjär med terminologin från annat förvaltningsområde. Omfattningen av arbetet bedöms vara ca …

Korrekturläsare sökes: lule- och sydsamiska Läs mer »

Hej, Ella-Maria heter jag och är en samisk skrivvägledare! Tisdag den 29e oktober startar en kurs i läkande skrivande. Läkande skrivande går ut på att öva sig i att skriva om saker du varit med om på ett skonsamt sätt. …

Läkande skrivande – kursstart 29 oktober Läs mer »

Efter många års intressepolitiskt arbete från Sameföreningen i Stockholms håll har Stockholm äntligen blivit samiskt förvaltningsområde! Samiskt förvaltningsområde innebär att vi samer har större möjlighet att påverka i frågor som rör just det samiska och då särskilt språk och kultur. …

Det nya arbetet med Samiskt förvaltningsområde Läs mer »

Fabella är huvudperson i den kommande UR-serien ”Jakten på den glömda historien” och en så kallad skaffare. I kampen mellan Glömskan och Minnet är hon den som skaffar hem och räddar barns viktiga berättelser från olika tider. Men hon behöver …

UR söker barn i 10-12 årsåldern Läs mer »

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet är nu med i ett  forskningsprojekt som heter Samepolitikens gränser: Innanför- och utanförpositioner i samiskt samhällsbyggande. Projektet är en fortsättning på den väljarundersökning som Ragnhild Nilsson och Ulf Mörkenstam gjorde inför valet 2017 och som …

Samepolitikens gränser – delta i forskningsprojekt Läs mer »

Same-SM brukar vara så här dags på året. I år 9 -11 augusti i Ankarede.