Olle Kejonen föreläser om samiska språk

Olle Kejonen föreläser digitalt om Språklig variation, kontakt och förändring den 17 maj. Läs mer i facebookartikeln nedan.