Vad är samisk slöjd och Duodji?

Stockholms läns hemslöjdsförening annonserar på sin webbplats att de kommer att få besök av Lotten Gustafsson Reinius, professor i etnologi vid Nordiska museet, och Cecilia Hammarlund Larsson, intendent på museet på måndag den 11 september 2017. De kommer att berätta om gränsdragningar och omladdningsprocesser när det gäller samisk slöjd.

Information om tid och plats för samtalet finns i föregående länk.

Denna kväll följs upp med ett samtal om Duodji-märket och kvalitetsmärkning mådag 25 september. Marianne Nutti från Sameslöjdstiftelsen kommer och berättar. Passa på och lär. Ställ frågor. Hur blir det med kvalitetsmärkningen när slöjd görs i nya material?

Information om tid och plats för samtalet finns i föregående länk.

Bilden visar ett arbete av Sofia Ricklund Lidgren i glas, ett nytt material som samer jobbar i.