Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
<a href="https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors/">OpenClipart-Vectors</a> / Pixabay

Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade 11.06.2018 om riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter

Bakgrund
Kommunerna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja utvecklingen av respektive kultur.

Redan 1999 fattade riksdagen beslut om att ansluta till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar (och minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli).