Samråd med Stockholms stad – 31.01.2019

rawpixel / Pixabay

Det nya borgarrådet Katarina Luhr, med ansvar för miljö- och klimatfrågor, har bjudit in representanter för de nationella minoriteterna i staden till ett samråd. Tillsammans kommer vi att diskutera och komma överens om prioriteringar och insatser under 2019 för att genomföra stadens riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter.

Samrådet äger rum  den 31 januari 2019 och knyter an till de punkter som framfördes under de samråd som genomfördes under hösten 2018.