Språk- och kulturstöd

Pexels / Pixabay

Här är nyheter om språk- och kulturstöd i Stockholms stad från samrådsgruppen för samiska förvaltningsområdet. Det händer naturligtvis mycket annat också som ännu inte syns utåt. Det är det här nedan som har som har hänt eller är på gång. Kom och kläck aktiviteter som du vill genomföra med andra medlemmar. Kom  till medlemsmötet söndagen 10 november eller kom till stadens informationsmöte den 20 november.

Språk- och kulturstöd

Staden skall justera sitt kulturstöd så att det skall bli enklare för det s k civilsamhället att få stöd för kontinuerlig verksamhet. Kriteriet för kulturstöd till nationella minoriteter föreslås ändras så att även utveckling ingår. Den nya föreslagna definition ser ut som följer:

“Stöd kan sökas för aktivitet/verksamhet som stärker, utvecklar eller förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kulturella uttryck.” Definitionen medger skapande verksamhet och inte bara förmedlande och synliggörande verksamhet.

Under våren fick sameföreningen tillgång till ett särskilt stöd från staden för språk- och kulturaktiviteter riktat till de nationella minoriteterna som ingår i förvaltningsområdet. Det stödet har vi använt för sydsamiska studiecirkeln, lulesamiskt språkkafé, skrivarkursen och pärlbroderikursen.

[wpforms id=”109491″ title=”true” description=”false”]