Sydsamisk studiecirkel startar 18 maj

Free-Photos / Pixabay
Åtta anmälda deltagare finns nu. Det finns plats för fler.

Första kursdatum: Lördagen 18 maj,  kl 10.00

Studiecirkel i sydsamiska med 8 månadsvisa tillfällen under 2019  om fyra timmar per gång. En pensionerad lärarresurs från Samernas i Jokkmokk undervisar vid varje tillfälle.

Genomförande i detalj.

Studiecirkelns lärarledda tillfällen kommer att vara lördagar mellan 10 och 14.30 med utrymme för paus om 30 minuter. Studieförbundet Sensus lokal är placerad på söder nära Södra station och Mariatorget (T) med bekväm tillgänglighet från hela regionen. Mellan mötestillfällen med lärare kommer virtuella möten via dator hållas av cirkelledare.

En idé med språkcirklar är att man bör träffas ofta och regelbundet. Ytterligare träffar på vardagskvällar mellan de lärarledda träffarna har planerats in. Ett enkelt internetverktyg för videokonferens kommer att användas, som komplement till de fysiska träffarna om du inta har möjlighet att komma.

Om du ännu inte har anmält dig,  skicka e-post till info@sameforeningen-stockholm.se