Sydsamiska språkcirkeln överbokad

I våra vilda drömmar hoppades vi att 16 skulle anmäla sig. När första dagen kom hade 20 anmält sig.

Finansiärer av studiecirkeln är Institutet för Språk och Folkminnen och Stockholms stads kulturförvaltning (via statsbidraget till förvaltningsområden för nationella minoritetsspråk).