Samiska gudstjänster inställda

De samiska gudstjänsterna är för närvarande inställda.

Gudstjänsterna, som också kallas Samiskt andrum, leds av prästen Lovisa Underdal, hålls på svenska med inslag av samernas eget modersmål.

Svenska kyrkans uppgift är idag att medverka till att samisk kultur och samiska språk synliggörs och används.

Sameföreningen i Stockholm informerar om dessa evenemang som om ett kulturevenemang där samisk medverkan och deltagande finns. Läs mer på kyrkans webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/samiskt-forsamlingsarbete