VÅÅJNESASSE BUEKTEDH – att synliggöra det osynligjorda

”VÅÅJNESASSE BUEKTEDH” -att synliggöra det osynligjorda
Utställning producerad av medlemmen och konstnären Tomas Colbengtsson.

Turnéplan:
2020
29/8-11/9 Ajlies Kulturcenter Tärnaby
19/9-4/10 Kima kulturhus Skierde Stjørdal Trondheim

2021
juni -aug Nordic Museum, Seattle
7/1-25/4 Nordlandsmuseet, Bodø
Hamsundcenter Hammarø Norge

Kontaktinfo