Vahák – Giitu! / Giijtto! / Gäjhtoe! / Gitu! / Gijto! / Tack!

stort tack till Sven, Göran, Catharina, Lena, Juhán (i ordning av ankomst till Teater Pero) för deras insatser som scenarbetare före och efter teaterföreställningen Vahák i onsdags 20/4. Sven och Göran ställde upp utan att få förmånen att se teaterföreställningen.

Föreställningen var i det lilla formatet, max publik 50 personer, där vi fick höra röster och gestaltningar om det queera, samiska och queersamiska. Ämnena var om att komma ut, rashat, queerhat, rasbiologi, språkförbud, kolonialism och tvångsförflyttningar. De senare fick publiken självt erfara genom ideliga uppmaningar från skådespelarna att byta plats med varandra. Den sista “tvångförflyttningen” skedde mellen Stora scenen och Lilla scenen. På Lilla scenen visade Mimmie Märak prov på sin stora förmåga med spoken word och Tobias Poggats med jojk. Kvällens avslutades med mingel och samtal mellan skådespelare och publik om pjäsen och aktivism.

Stort tack till Ögonblicksteatern att komma till Stockholm! Det är ingen lätt operation att få hit en ensemble med rekvisita till Stockholm och navigera på dess gator, mellan budgetramar, tillstånd hit och dit, parkeringsböter och var kan man bo till en rimlig kostnad. Många osynliga händer som hjälpte till finns där att tacka! Och självklart ett stort tack till Teater Pero och Unga Klara att ställa upp som gästspelsteater.

Den ursprungliga tanken var att göra två föreställningar en lördag eller söndag. Nu blev det fem varav fyra helt utsålda. Om alla i Stockholms län skulle få tillgång till denna så nödvändiga basala folkupplysning i form av teater skulle 44 623 utsåla föreställningar till behövas!

Välkomna igen – behovet är stort!

Teaterdirektörn