Enkät om rasism mot samer

Buorre beaivvi!

Mu namma lea Tobias Poggats ja mon bárgan Ubmejen Universitähta. Mon aiggon dan jagi coahkanit diedu makkar hábmi rasisma sámit vuosta lea, ja got rasisma vaikkuhat sápmelaccat. Oasi barggus lea ’webbenkät’, gos sámit beassat ies muitalit mo dili lea. Munji ja mu bárggui lea hui buorre jus olu sámit vástidit jearaldagat enkätas.

Lean giitevas jus sáhtat linka juohkit nai! Jus dus lea gazaldagat don leat bures boahtin váldit oktavuoda muinna.

Hej!

Vaartoe-Centrum för samisk forskning gör just nu en sammanställning av hur rasismen mot samer ser ut i Sverige, och vad den rasismen får för effekter. En del i det arbetet är att genomföra en webbenkät som riktar sig till samer över 15 år.

Syftet med enkäten är att få en bredare bild av hur rasismen ser ut och var den finns i samhället – så att den informationen kan ligga till grund för beslutsfattare för åtgärder som förbättrar situationen.

Länk till enkäten
https://sv.surveymonkey.com/r/7YCPWWQ

Enkäten ligger ute till den 13:e juni, och det är väldigt värdefullt för oss ju fler samer som deltar!

Om du vill läsa mer om själva projektet så kan du göra det här:
http://www.vaartoe.umu.se/forskning/rasism-mot-samer—en-kartlaggning/

Har du frågor går det bra att höra av dig till mig som är projektledare!
Tobias Poggats

Vaartoe-Centrum för samisk forskning
tobias.poggats@umu.se