Anmäl dig till Sameröstlängden

Den 20 oktober 2020 är sista dagen för att anmäla sig till Sametingets röstlängd inför Sametingsvalet i maj 2021. Anmälan kan du göra digitalt med bankid på Sametingets hemsida

Regler – Vilka blir upptagna i sameröstlängden?

  • Om du har en förälder som är upptagen i sameröstlängden (eller har varit) räcker det med att ange förälderns namn.
  • I sametingslagen (1 kap. 2 §) finns två kriterier:
    • Det ena är ett subjektivt kriterium, att du själv anser dig vara same.
    • Det andra är ett objektivt kriterium som har med det samiska språket att göra. Antingen att du själv har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller att någon av dina föräldrar har eller har haft det, eller att någon av dina mor- eller farföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet. Du ska göra sannolikt att den person du hänvisar till har kunnat samiska. På vilket sätt du gör det kan variera.

Det är Sametingets valnämnd som fattar beslut om du kan upptas i röstlängden. Beslutet kan överklagas.